Hva er rollen som det sivile samfunn spiller i forholdet til individet og staten?

Share Tweet Pin it

Fullt, detaljert svar på spørsmålet (gå direkte til det korte)

Innbyggere i en hvilken som helst stat har både felles og private interesser. Og hvis staten skal beskytte sine felles interesser, faller realiseringen og beskyttelsen av deres interesser helt på skuldrene til et bestemt individ. Private interesser er imidlertid lettere å beskytte, ikke alene, men sammen, det vil si med folk som har samme interesser eller deler samme tro.

Derfor, for å realisere sine interesser (privat, profesjonell, religiøs, etc.), borgere frivillig til å danne offentlige organisasjoner. Slike organisasjoner, i tillegg til å hjelpe hverandre i realiseringen av deres interesser, trener og beskytter interessene til gruppen i ansiktet av staten.

Dermed er en borger hvis interesser krenket av statlige myndigheter, som faller sammen med gruppens interesser, under beskyttelse av den relevante offentlige forening.

Hva er rollen som det sivile samfunn spiller i forholdet til individet og staten?

Spørsmålet ble postet på 01/15/2017 11:44:02

Det sivile samfunns rolle som det utfører i forhold til individet
følgende:

- realiseringen av privat interesse ved å kombinere med andre mennesker
har samme interesse (vannforsyning og beskyttelse av forstadsområdet, felles
foreninger. Fagforeninger. Group. Sirkler, etc.)

Det sivile samfunns rolle som det utfører i forhold til staten
følgende:

- fremveksten av et forhold mellom en borger og en stat som
lovfestet (obligatorisk militær tjeneste, betaling av skatter mv)

Svar på spørsmålene. Nøyaktig til fredag: Hva er rollen som det sivile samfunn spiller i forholdet til individet og staten

Svar på spørsmålene. Vennligst før fredag:

1. Hva er rollen som det sivile samfunn spiller i forholdet til individet og staten?

2. Er det et forhold mellom det sivile samfunn og loven? Argumenter for svaret.

3. Hvilke offentlige organisasjoner oppstår på ulike områder av det sivile samfunn?

4. Hvorfor dannet det sivile samfunnet i utviklede land bare de siste 2 århundrene?

5. Hva er forskjellen mellom regjeringen og kommunen?

6. Hvilke problemer bestemmer lokale myndigheter?

7. Navn på gjennomføringsformer for kommuner.

8. Hva er kjernen i kommunen?

4.because for de siste to århundrene har de mest forente landene funnet generelle synspunkter som aktivt leverer varer til land

8. Kjernen i statsteorien var å gjenkjenne lokale myndigheter som en del av regjeringen.

2. Forhold oppstår på grunnlag av en sivil kontrakt som er foreningens vedtekter, binder enkelte personer og har som innhold deres plikt til å forplikte seg til aktiv handling, det vil si disse er typiske bindende juridiske forhold.

5. Selvstyre er en aktivitet som utføres av lokale myndighetsoppgaver. Ifølge Steins definisjon har kommunen som sitt emne ikke representasjon av en bestemt interesse, ikke engang prestasjonen av en bestemt statsoppgave, men totaliteten av alle statlige oppgaver, da slike er i stand til å være begrenset til myndighetens lokaliteter b) arten av deres forhold til staten; c) volum og innhold av saker under deres jurisdiksjon. Denne praksisen bekrefter at lokalforvaltningen er vanskelig å fastslå entydig.

6. Lokal selvstyre, på grunnlag av sin natur, er ment å løse bare lokale problemer.

1. Sivilsamfunnet er et område for selvstendig manifestasjon av frie borgere og frivillig dannet foreninger og organisasjoner, uavhengig av direkte inngrep og vilkårlig regulering av regjeringen

3. Det oppstår flere sfærer: Politisk, økonomisk, sosial åndelig åndelig kule oppstår i et samfunn mellom folk i ett samfunn, en politisk sfære oppstår i et samfunn der folk kommuniserer tett med hverandre om staten; det er samfunnssfære som oppstår i det vanlige samfunnssamfunnet mellom økonomiske samfunn;

7. Løsningen av spørsmål av lokal betydning utøves av befolkningen som regel gjennom de lokale myndighetsorganer som er opprettet av dem, ved å delegere til disse organene sine egne rettigheter, som bare tilhører befolkningen.

Hva er den rollen som borger utfører. Society. i forhold til individet og staten?

Hva er den rollen som borger utfører. Society. i forhold til individet og staten?

I den siste tiden var klassens tilnærming til demokrati, til staten vanlig for vår vitenskap og politisk praksis. I dag er utsiktspunktet for disse problemene i forhold til universelle idealer og verdier til stede. Tanken om at det sivile samfunn basert på demokratiske prinsipper kan bli et effektivt redskap for å løse konflikter som oppstår i samfunnet, etablere lov og orden i det, et middel for å beskytte folks interesser og behov, deres rettigheter og friheter blir stadig mer i den offentlige bevisstheten. I dag endres forholdet mellom samfunnet og staten, individet og staten. Statens tjenesterolle i forhold til mennesket blir stadig mer anerkjent. En stat basert på lov er omgjort fra et enkelt instrument av kraftvold til en juridisk stat som er begrunnet av det faktum at det skaper lov. Foreløpig er rettspolitiske teorien kanskje den eneste mulige begrunnelsen for det. Det sivile samfunn er således en nødvendig betingelse for å sikre respekt for alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter. I lys av dette ser studiet seg svært relevant. Det sivile samfunn er et system av frivillige organisasjoner, foreninger, institusjoner, institusjoner, politiske partier, faglige og andre fagforeninger og andre ikke-statlige strukturer som samhandler med de offisielle myndighetene på like måte. Ideelt sett bør staten være under sivil kontroll. Statens rolle er først og fremst å beskytte rettsstaten, bekjempe kriminalitet, skape de nødvendige forholdene for individuelle og kollektive eiers uhindrede aktiviteter, realiseringen av deres rettigheter og friheter, aktivitet og virksomhet. Staten bør primært utføre funksjonene som "utfører vanlige saker" (K. Marx). Hans oppgave er ikke å forstyrre det normale løpet av samfunnets økonomiske liv, for å tjene ham, og ikke omvendt.

Hva er den rollen som det sivile samfunn spiller i forholdet til individet og staten? Hjelp, vær så snill

Gjesten forlot svaret

I den siste tiden var klassens tilnærming til demokrati, til staten vanlig for vår vitenskap og politisk praksis. I dag er utsiktspunktet for disse problemene i forhold til universelle idealer og verdier til stede. Tanken om at det sivile samfunn basert på demokratiske prinsipper kan bli et effektivt redskap for å løse konflikter som oppstår i samfunnet, etablere lov og orden i det, et middel for å beskytte folks interesser og behov, deres rettigheter og friheter blir stadig mer i den offentlige bevisstheten. I dag endres forholdet mellom samfunnet og staten, individet og staten. Statens tjenesterolle i forhold til mennesket blir stadig mer anerkjent. En stat basert på lov er omgjort fra et enkelt instrument av kraftvold til en juridisk stat som er begrunnet av det faktum at det skaper lov. Foreløpig er rettspolitiske teorien kanskje den eneste mulige begrunnelsen for det. Det sivile samfunn er således en nødvendig betingelse for å sikre respekt for alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter. I lys av dette ser studiet seg svært relevant. Det sivile samfunn er et system av frivillige organisasjoner, foreninger, institusjoner, institusjoner, politiske partier, faglige og andre fagforeninger og andre ikke-statlige strukturer som samhandler med de offisielle myndighetene på like måte. Ideelt sett bør staten være under sivil kontroll. Statens rolle er først og fremst å beskytte rettsstaten, bekjempe kriminalitet, skape de nødvendige forholdene for individuelle og kollektive eiers uhindrede aktiviteter, realiseringen av deres rettigheter og friheter, aktivitet og virksomhet. Staten bør primært utføre funksjonene som "utfører vanlige saker" (K. Marx). Hans oppgave er ikke å forstyrre det normale løpet av samfunnets økonomiske liv, for å tjene ham, og ikke omvendt.

Hvis du ikke liker svaret eller det ikke, prøv da å bruke søket på nettstedet og finn lignende svar på temaet Sosiale studier.

Hva er rollen som utfører

Hva er rollen som det sivile samfunn spiller i forholdet til individet og staten? (Fullt svar er nødvendig)

Det sivile samfunn har en kompleks struktur, som omfatter økonomiske, økonomiske, familierelaterte, etniske, religiøse og juridiske forhold, moral, samt politiske relasjoner som ikke formidles av staten mellom enkeltpersoner som primære emner av makt, partier, interessegrupper mv. I det sivile samfunn, i motsetning til statlige strukturer, er det ikke vertikal (underordnet) som dominerer, men horisontale bånd - forholdet mellom konkurranse og solidaritet mellom lovfritt og likeverdige partnere.
For en moderne forståelse av det sivile samfunn er det ikke nok å ha en ide om det bare fra standpunktet mot opposisjonen til statsmakten og følgelig til sfære for realisering av offentlige interesser. Hovedinnholdet i det moderne, generelle demokratiske konseptet sivilsamfunnet bør være definisjonen av sine egne kvalitative egenskaper ved de virkelige sosiale relasjoner, som i systemisk enhet kan defineres som et moderne sivil samfunn.
Det sivile samfunn er ikke bare et slags tredimensjonalt konsept som kjennetegner en viss sfære av sosiale relasjoner, hvis grenser bare bestemmes av at dette er "omfanget av private interesser" (Hegel). Samtidig er "sivilt samfunn" ikke et lovlig, ikke-statlig juridisk konsept. Staten kan ikke, er ikke i stand til å "etablere", "dekret", "etablere" med sine lover det ønskelige for det bildet av det sivile samfunn.
Det sivile samfunn er et naturlig stadium, den høyeste formen for selvrealisering av enkeltpersoner. Den modnes med den økonomiske, politiske utviklingen av landet, veksten av velferd, kultur og identitet av folket. Som et produkt av den historiske utviklingen av menneskeheten, opptrer det sivile samfunn i perioden med å bryte den stive rammen av boet-feodale systemet, begynnelsen av dannelsen av lovstatsprinsippet. En forutsetning for fremveksten av det sivile samfunn er fremveksten av muligheter for alle borgere av økonomisk uavhengighet på grunnlag av privat eiendom. Den viktigste forutsetningen for dannelsen av et sivilt samfunn er eliminering av eiendomsrettigheter og den voksende betydningen av den menneskelige person, en person som blir en borger til en borger med like juridiske rettigheter med alle andre borgere. Det politiske grunnlaget for det sivile samfunn er loven, som sikrer individets rettigheter og friheter. Under disse forholdene bestemmes en persons oppførsel av egne interesser, og han er ansvarlig for alle handlinger. En slik person legger sin egen frihet over alt annet, samtidig som man respekterer de legitime interessene til andre mennesker.
Siden staten har stor makt i hendene, kan den bli til en stor levende organisme, som ligner det bibelske monsteret Leviathan (noe mellom en flodhest og en havsorm). Tross alt, ved hjelp av tjenestemenn, hær, politi, domstol, er det lett å undertrykke interessene til sosiale grupper, klasser og hele folket. Historien om etableringen av fascismen i Tyskland og Italia er et levende eksempel på hvordan det grufulde, forferdelige Leviathanabsorberte samfunnet, hvordan dens sfærer ble nasjonalisert, ble universell (total) kontroll over individet utøvd. Disse åpne terroristdiktaturene, som du vet, har blitt de farligste motstanderne av sosial utvikling.

Hvis svaret på temaet samfunnsfag mangler eller det viste seg å være feil, kan du prøve å bruke søket etter andre svar på hele siden av nettstedet.

Hva er rollen som utfører

Hva er rollen som det sivile samfunn spiller i forholdet til individet og staten? (Fullt svar er nødvendig)

Gjesten forlot svaret

Det sivile samfunn har en kompleks struktur, som omfatter økonomiske, økonomiske, familierelaterte, etniske, religiøse og juridiske forhold, moral, samt politiske relasjoner som ikke formidles av staten mellom enkeltpersoner som primære emner av makt, partier, interessegrupper mv. I det sivile samfunn, i motsetning til statlige strukturer, er det ikke vertikal (underordnet) som dominerer, men horisontale bånd - forholdet mellom konkurranse og solidaritet mellom lovfritt og likeverdige partnere.
For en moderne forståelse av det sivile samfunn er det ikke nok å ha en ide om det bare fra standpunktet mot opposisjonen til statsmakten og følgelig til sfære for realisering av offentlige interesser. Hovedinnholdet i det moderne, generelle demokratiske konseptet sivilsamfunnet bør være definisjonen av sine egne kvalitative egenskaper ved de virkelige sosiale relasjoner, som i systemisk enhet kan defineres som et moderne sivil samfunn.
Det sivile samfunn er ikke bare et slags tredimensjonalt konsept som kjennetegner en viss sfære av sosiale relasjoner, hvis grenser bare bestemmes av at dette er "omfanget av private interesser" (Hegel). Samtidig er "sivilt samfunn" ikke et lovlig, ikke-statlig juridisk konsept. Staten kan ikke, er ikke i stand til å "etablere", "dekret", "etablere" med sine lover det ønskelige for det bildet av det sivile samfunn.
Det sivile samfunn er et naturlig stadium, den høyeste formen for selvrealisering av enkeltpersoner. Den modnes med den økonomiske, politiske utviklingen av landet, veksten av velferd, kultur og identitet av folket. Som et produkt av den historiske utviklingen av menneskeheten, opptrer det sivile samfunn i perioden med å bryte den stive rammen av boet-feodale systemet, begynnelsen av dannelsen av lovstatsprinsippet. En forutsetning for fremveksten av det sivile samfunn er fremveksten av muligheter for alle borgere av økonomisk uavhengighet på grunnlag av privat eiendom. Den viktigste forutsetningen for dannelsen av et sivilt samfunn er eliminering av eiendomsrettigheter og den voksende betydningen av den menneskelige person, en person som blir en borger til en borger med like juridiske rettigheter med alle andre borgere. Det politiske grunnlaget for det sivile samfunn er loven, som sikrer individets rettigheter og friheter. Under disse forholdene bestemmes en persons oppførsel av egne interesser, og han er ansvarlig for alle handlinger. En slik person legger sin egen frihet over alt annet, samtidig som man respekterer de legitime interessene til andre mennesker.
Siden staten har stor makt i hendene, kan den bli til en stor levende organisme, som ligner det bibelske monsteret Leviathan (noe mellom en flodhest og en havsorm). Tross alt, ved hjelp av tjenestemenn, hær, politi, domstol, er det lett å undertrykke interessene til sosiale grupper, klasser og hele folket. Historien om etableringen av fascismen i Tyskland og Italia er et levende eksempel på hvordan det grufulde, forferdelige Leviathanabsorberte samfunnet, hvordan dens sfærer ble nasjonalisert, ble universell (total) kontroll over individet utøvd. Disse åpne terroristdiktaturene, som du vet, har blitt de farligste motstanderne av sosial utvikling.

Hva er det sivile samfunns rolle i forholdet til individet og staten?

Statsborgerskap - forholdet mellom den enkelte (borger) og myndighetene i et hvilket som helst land. Det sivile samfunn utfører hverandre en sammenheng mellom individet og staten, tar vare på individet og gir ham noen rettigheter, pålegger ham visse plikter, for manglende oppfyllelse av hvilken sivil straff (fin / fengsel, etc.) er nødvendig.

Hvis svaret på temaet samfunnsfag mangler eller det viste seg å være feil, kan du prøve å bruke søket etter andre svar på hele siden av nettstedet.

Hva er den rollen som borger utfører. Society. i forhold til individet og staten?

1. Et samfunn er en del av den materielle verden som har blitt isolert fra naturen, inkludert måter å samhandle mellom mennesker og former for deres forening. Det sivile samfunn er et samfunn som borgerne er forente i ikke-offisielle organisasjoner, og har en annen idiologi enn staten, og har sitt eget syn på å løse ulike problemer og forsøker å overbevise myndighetene om at de har rett. Dermed er samfunnet et bredere konsept om at det kan være sivilt, eller det kan ikke være sivilt, og det sivile samfunn er en av samfunnsgruppene. et samfunn av aktive mennesker. Når alle anser sin rolle i dette samfunnet viktig. I dag ble vi forelagt av samfunnsfag, og vi skrev det ned, bare på dette emnet.

Hvis svaret på temaet samfunnsfag mangler eller det viste seg å være feil, kan du prøve å bruke søket etter andre svar på hele siden av nettstedet.

Hva er rollen som det sivile samfunn spiller i forholdet til individet og staten.

Emnet i avsnittet "Vitenskap og dets rolle i samfunnet", skapt av brukeren Flora.

Flora intern

Mashuta nybegynner

Kisyla hvorfor

2. Er det et forhold mellom det sivile samfunn og loven? Argumenter for svaret.

3. Hvilke offentlige organisasjoner oppstår på ulike områder av det sivile samfunn?

4. Hvorfor dannet det sivile samfunnet i utviklede land bare de siste 2 århundrene?

5. Hva er forskjellen mellom regjeringen og kommunen?

6. Hvilke problemer bestemmer lokale myndigheter?

7. Navn på gjennomføringsformer for kommuner.

8. Hva er kjernen i kommunen?

2LE professor

Typer av forskrifter som har rett til å vedta lokale myndigheter er oppført i charteret i kommunen og i lovene i fagene i Russland. Vanligvis innbefatter de: vedtak, vedtak av en valgt organ eller leder av en kommune angående gjennomføring av lokal selvstyre; ordrer og ordrer - om den interne organisasjonen av lokale myndigheters virksomhet.
Den nåværende føderale lovgivningen fastsetter ikke obligatorisk opprettelse av forvaltningsorganer av lokal selvstyre i kommunene, noe som gir mulighet for å velge kommunens leder og andre valgte embetsmenn som har sin egen kompetanse til å løse problemer av lokal betydning i samsvar med charteret i kommunen.

Shirokoff skoledreng

AndyMos intern

Tufelka Excellent

goy cram

KpOLLlkA neophyte

Fortune skolepike

1) g
2) visninger
3) animisme
4) begge erklæringer er sanne.
5) i familien
6) tradisjoner
7) a, b
8) Sosial arbeidsdeling
9) motiver
10) g
11) fungerer som kulturskapgiver
12) 2) Opprettelse av hovedproduktet i landbruket;
13) kultur
14) 2
15) bare a er sant
16) etikk
17) 2
18) åndelig og praktisk.
19) bonde
20) mest sannsynlig - 3. Objektivt umulig å svare.
21) 2
22) 3
23) politisk
24) objektivt umulig å svare.
25) 3.

Shewelee professor

1. En bestemt gruppe mennesker forenet for kommunikasjon, felles aktivitet er

1) aktivt samfunn 2) vitenskapelig forening 3) samfunn 4) stadiet av historisk utvikling

2. Likhet i dyrs oppførsel og menneskelig aktivitet

1) målstilling 2) hensiktsmessighet 3) kreativ aktivitet 4) forandring av naturen

3. Er utsagnene sanne?

A. De ulike sammenhenger som oppstår mellom sosiale grupper i prosessen med økonomisk, politisk og kulturell aktivitet kalles sosiale relasjoner.

B. En person kan selvstendig bestemme eller endre formålet med en aktivitet.

1) bare A er sant 2) bare B er sant 3) begge dommer er korrekte 4) begge dommer er feil

4. Er utsagnene sanne?

A. For materialkultur er vitenskapsteorier, kunstverk, moral.

B. Samfunnsfagene omfatter arkeologi, statsvitenskap, estetikk, sosialpsykologi.

1) bare A er sant 2) bare B er sant 3) begge dommer er korrekte 4) begge dommer er feil

5. Tegn på samfunnet som et system:

1) permanente forandringer i det offentlige liv 2) tilstedeværelse av samfunnets sfærer 3) nedbrytning av samfunnets elementer

6. Skilt fra naturen, men nært forbundet med det, er en del av verden, som inkluderer måter å samhandle mellom mennesker og formen av deres forening - dette

1) aktivt samfunn 2) vitenskapelig forening 3) samfunn 4) stadiet av historisk utvikling

7. Forskjeller i dyreadferd og menneskelig aktivitet

1) målstilling 2) hensiktsmessighet 3) ta vare på avkom 4) selvbevarende

8. Er utsagnene sanne?

A. I bred forstand er "kultur" skapt av mennesket.

B. Og dyrets oppførsel, og menneskelig aktivitet er hensiktsmessig.

1) bare A er sant 2) bare B er sant 3) begge dommer er korrekte 4) begge dommer er feil

9. Er utsagnene sanne?

A. Den åndelige kulturen omfatter husholdningsartikler, jernbaner, utstyrsvirksomheter.

B. Samfunnsvitenskap omfatter kulturstudier, lov, økonomi, historie.

1) bare A er sant 2) bare B er sant 3) begge dommer er korrekte 4) begge dommer er feil

10. Tegn på samfunnet som et dynamisk system:

1) Tilstedeværelsen av samfunnssfærer 2) Konstante forandringer i det offentlige liv

3) mennesker - et universelt element i samfunnet 4) tilstedeværelsen av forskjellige grupper

11. En helhetlig oppfatning av natur, samfunn, mann, uttrykt i systemet med verdier og idealer til individet, sosial gruppe, samfunnet er

1) naturosentrisme 2) science-centrism 3) verdenssyn 4) sosiocentrisme

12. Prosessen med å mestre kunnskap og ferdigheter, måter å oppføre seg på kalles:

1) Utdanning 2) Tilpasning 3) Sosialisering 4) Modernisering

13. Formen av samspill med verden rundt som er iboende bare i mennesket er

1) trenger 2) aktivitet 3) mål 4) program

14. Definisjonen av en person som en person som er i stand til å ta selvstendige beslutninger, å inngå visse forhold til andre mennesker og natur:

1) sosialisering 2) utdanning 3) selvrealisering 4) selvbevissthet

15. Formen av samspill med verden rundt som er iboende bare i mennesket er

1) trenger 2) aktivitet 3) mål 4) program.

16. Begrepet "samfunn" inkluderer ikke konseptet:

1) Form for folkforening

2) Deler av den materielle verden

3) Naturlig habitat

4) Måten folk interagerer med

17. Overgangen fra slash-and-burn til plough farming er et eksempel på forholdet:

1) Samfunn og natur

2) Samfunn og kultur

3) Økonomi og religion

4) Sivilisasjon og formasjon

18. Alle eksempler, med unntak av to, refererer til begrepet "sosiale behov". Gi ekstra eksempler.

Opprettelse av kulturelle verdier, arbeid, kommunikasjon, sosial aktivitet,

deltakelse i spillet, sove.

19. Fullfør setningene:

1) Følgelig dannet behovet for reproduksjon av slekten en sosial

2) Menn er produktet av biologiske, kulturelle og sosiale.

3) Det som er den dyreste er hellig både for en person og for hele menneskeheten

4) Følgelig har sosiale behov utviklet sosiale....

5) Opprinnelsen til en person kalles....

6) Perfeksjon, det endelige målet med menneskelig ambisjon er...

20. Åndelig og fysisk i mennesket:

1) Forløp hverandre

2) Forbundet til hverandre

3) Konfrontere hverandre

4) Uavhengig av hverandre

21. Et karakteristisk trekk ved mannen er

2) Tilpasning til miljøet

3) Forstå verden og deg selv

4) Bruk av verktøy

22. Gennady har kunnskap og evne til å beskytte personlige rettigheter, respekterer andres rettigheter, strengt oppfyller sine plikter, overholder landets lover. Hvilke egenskaper har Gennady?


Relaterte Artikler Hepatitt