Sofosbuvir og ribavirin med genotype 3

Share Tweet Pin it

Kunnskapsdeling, kommunikasjon og støtte til personer med hepatitt

Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? Genotype 3a

Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? Genotype 3a

Meldingen Viktor1978 »15. mai 2015 23:17

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Melding yuk "15. mai 2015 23:43

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Meldingen til ZhengipS »16. mai 2015 00:04

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Meldingen Viktor1978 »16. mai 2015 00:16

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Meldingen Viktor1978 »16. mai 2015 00:20

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Meldingen til ZhengipS »16. mai 2015 00:24

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Melding fra Viktor1978 »16. mai 2015 00:30

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Melding LEXA »16. mai 2015 06:35

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Meldingen Viktor1978 »16. mai 2015 08:03

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Meldingen xamer »16. mai 2015 08:06

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Meldingen Viktor1978 »16. mai 2015 08:17

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Melding LEXA »16. mai 2015 08:19

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Melding Adler »16. mai 2015 09:48

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Melding LEXA »16. mai 2015 09:55

Re: Sofosbuvir + ribavirin eller Sofosbuvir + daclatasvir? genotype

Meldingen Viktor1978 »16. mai 2015 09:57

Behandling av hepatitt C med genotype 3 sofosbuvir

Prestasjoner i behandlingen av hepatitt C - et annet skritt mot seier over viruset

Daclatasvir og asunaprevir - en ny behandling for kronisk hepatitt C av den første genotypen

Den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har tildelt status som "revolusjonerende terapi" til kombinasjonen av daclatasvir og asunaprevir-legemidler fra Bristol-Myers Squibb. Dette er den første orale kombinasjonen av legemidler uten interferon og ribavirin for pasienter med viral hepatitt C av den første genotypen, inkludert de som lider av kompensert levercirrhose.

I august utstedte European Medicines Agency (EMA) et registreringsbevis for stoffet Daclatasvir, en ny NS5A-enzymhemmer for behandling av viral hepatitt C. Daclatasvir vil bli markedsført under merkenavnet Daklinza. Daclatasvir vil bli brukt i kombinasjon med andre legemidler for å behandle kroniske hepatitt C-genotyper 1, 2, 3 og 4 hos voksne pasienter. Daclatasvir er det første stoffet i sin klasse (NS5A-hemmere) godkjent i EU.

Daclatasvir er en hemmer av NS5A viralproteinet og blokkerer frigjøringen av viruset fra infiserte celler inn i blodet, som forhindrer spredning og skade på friske celler. I sin tur tilhører asunaprevir klassen av NS3 virale proteasehemmere.

Kombinert terapi med daclatasvir og asunaprevir har vist høy effekt i kliniske studier. Hos 90% av pasientene som ikke tidligere hadde fått antiviral behandling, ble det observert en vedvarende virologisk respons 12 uker etter ferdigstillelse av behandlingen.

I gruppen pasienter som ikke tidligere hadde respondert eller delvis reagerte på terapi med pegylert interferon og ribavirin, ble det observert en vedvarende virologisk respons i 82% tilfeller.

Bristol-Myers Squibb (BMS) -kampanjen gjennomførte en studie av effekten av ultrashort-kurset i en eksperimentell kombinasjon av tre antivirale legemidler for behandling av hepatitt C. Studien benyttet utviklingen av BMS, samt den nylig utgitte Gilead sofosbuviren (Sovaldi). I kliniske studier, når en kombinasjon av daclatasvir og sofosbuvir brukes, oppnås en vedvarende virologisk respons hos 100% av pasientene, inkludert pasienter med fibrose.

Bristol-Myers Squibb mener at bruken av sofosbuvir i kombinasjon med selskapets rusmidler vil redusere kurset med 2 eller 3 ganger, noe som vil øke behandlingsmidlene, selv om man tar hensyn til kostnadene for de to andre stoffene.

Nye behandlingsregimer for hepatitt C. Bruk av alle nyere medisiner i ulike pasientgrupper.

Anbefalinger for behandlingsregimer

 • Som et foretrukket regime for initiering av behandling av pasienter med hepatitt C-genotype 1, anbefales en polypraserinhibitor sofosbuvir i kombinasjon med ribavirin (dosering av sistnevnte avhengig av vekt) og pegylert interferon i 12 uker, uavhengig av undertype 1a eller 1b.
 • Som et alternativt regime anbefales en proteaseinhibitor simeprevir i 12 uker i kombinasjon med pegylert interferon og ribavirin i 24 uker for pasienter med genotype 1b og pasienter med genotype 1a uten en påvist Q80K-mutasjon.
 • For pasienter med genotype 1 med intoleranse mot interferonbehandling anbefales en sofosbuvirbehandling i kombinasjon med simeprevir, i kombinasjon med ribavirin, og uten, i 12 uker. Denne ordningen ble ikke studert innenfor rammen av tester av tredje fase, men viste meget gode resultater i studien av COSMOS 2. fase.
 • Et alternativt regime for denne gruppen av pasienter er sofosbuvir i kombinasjon med ribavirin i 24 uker. I dette tilfellet merker kompilatørene av anbefalingene at denne ordningen er mindre effektiv sammenlignet med sofosbuvir i kombinasjon med simeprevir, spesielt for pasienter med levercirrhose.
 • For pasienter med genotype 2, inneholder anbefalte behandlingsregimer for sofosbuvir i kombinasjon med ribavirin (dosering av det siste avhengig av vekt) i 12 uker.
 • For pasienter med genotype 3 inkluderer anbefalte behandlingsregimer sofosbuvir i kombinasjon med ribavirin (dosering av siste avhengig av vekt) i 24 uker. Et alternativt behandlingsregime er sofosbuvir i kombinasjon med ribavirin og pegylert interferon i 12 uker.
 • For pasienter med genotype 4 kretsen omfatter sofosbuvir anbefales i kombinasjon med ribavirin (dosering basert på vekt) og pegylerte interferoner i 12 uker eller sofosbuvir i kombinasjon med ribavirin i 24 uker for pasienter intolerante av pegylerte interferoner. Et alternativt regime er simeprevir i 12 uker i kombinasjon med pegylerte interferoner og ribavirin i 24-48 uker.
 • For pasienter med 5 eller 6 genotyper, anbefales sofosbuvir i kombinasjon med ribavirin (dosering av siste, avhengig av vekt) i 12 uker. Et alternativt behandlingsregime er pegylert interferon og ribavirin i 48 uker.

Anbefalinger for pasienter som ikke reagerte på tidligere behandling

 • For pasienter med genotype 1, anbefales sofosbuvir i kombinasjon med simeprevir, som med ribavirin (dosering av sistnevnte avhengig av vekt), og uten, i 12 uker. Et alternativt behandlingsregime er sofosbuvir eller simeprevir i kombinasjon med pegylerte interferoner og ribavirin i 24-48 uker.
 • For genotyper 2 og 3, anbefales sofosbuvir med ribavirin (dosering av siste, avhengig av vekt) i henholdsvis 12 eller 24 uker. Alternative ordninger inkluderer pegylerte interferoner og ribavirin.
 • Den anbefalte andre behandlingslinjen for 4,5 og 6 genotyper inkluderer sofosbuvir i kombinasjon med ribavirin (dosering av sistnevnte avhengig av vekt) og peginterferon i 12 uker. Et alternativt regime er sofosbuvir i kombinasjon med ribavirin i 24 uker for pasienter med interferonintoleranse.

Anbefalinger for pasienter med HIV / HCV-samtidig infeksjon

 • For pasienter med genotype 1, både tidligere ubehandlet og behandlet, anbefales sofosbuvir, ribavirin (dosen av sistnevnte avhengig av vekt) og pegylerte interferoner i 12 uker.
 • For pasienter med interferonintoleranse inkluderer et alternativt regime sofosbuvir pluss ribavirin i 24 uker. Et annet alternativt regime er sofosbuvir i kombinasjon med simeprevir, med eller uten ribavirin. Samtidig er det nødvendig å ta hensyn til samspillet mellom simeprevir og en rekke antiretrovirale legemidler.
 • For pasienter med genotypene 2 og 3, anbefales de samme regimene som for pasienter med monoinfeksjon.

Sammendrag av behandlingsregimer

sofosbuvir

Sofosbuvir (Sovaldi) tilhører proteasehemmere av 2. generasjon.

Med tilkomsten av sofosbuvir (sovaldi) har mulighetene for å behandle kronisk hepatitt C økt dramatisk:

 • Effektiviteten av behandlingen har økt betydelig (fra 30-55% til 90-95% av den vedvarende virologiske responsen)
 • behandlingsvarighet fra 6-12 måneder redusert til 3-6 måneder
 • I en rekke ordninger er det ikke nødvendig å bruke interferoner med deres iboende bivirkninger.
 • muligheten for effektiv behandling av levercirrhose i situasjoner hvor pasienter med cirrhose ikke tidligere kunne gjennomgå interferonbehandling

For tiden er kostnaden for sofosbuvir høy og beløper seg til mer enn $ 60.000 i Europa for et 3-måneders behandlingsforløp. I mars-april ble det mulig å kjøpe sofosbuvir i Egypt og India til en pris på ca $ 1000 for et 3-måneders behandlingsforløp. Dette gjorde det mulig for et betydelig antall pasienter med kronisk hepatitt C, spesielt med alvorlige former for fibrose, å starte behandlingen nå.

Anbefalte sofosbuvir behandlingsregimer:

Kroniske hepatitt C 1a, 1c genotyper

Sofosbuvir + interferon-alfa + ribavirin - 12 uker

I denne ordningen er det mest fristende at behandlingen varer bare 3 måneder, bivirkningene av interferon og ribavirin har ikke tid til å utvikle seg i full kraft. Ordningen er like effektiv når 1a, 1c genotyper, hvilken som helst interleukin 28b. Som regel detekteres hepatitt C-viruset ikke i serum etter 7-10 dager. Pasienter med cirrotisk transformasjon av leveren og alvorlig portalhypertensjon med trombocytopeni og leukopeni på grunn av tilstedeværelsen av interferon i det, tolereres dårlig.

Sofosbuvir + ribavirin - 24 uker

Når fibrose er mindre enn F2, er denne ordningen sammenlignbar i effektivitet og pris til den forrige, men med mer uttalt fibrose, reduseres effektiviteten noe. Derfor er denne ordningen (merkelig nok det høres!) Kan anbefales til pasienter med lav grad av fibrose og pasienter med cirrotisk transformasjon av leveren, som ikke kan tolerere interferon.

Kronisk hepatitt C 3 genotype

Sofosbuvir + interferon-alfa + ribavirin - 12 uker

Pasienter med den tredje genotypen har langt fra alltid å reagere på standard dobbeltbehandling (forlenget interferon + ribavirin), spesielt pasienter med overvekt. Samtidig viser praksis at blant pasienter med kronisk hepatitt C infisert med genotype 3 er cirrotisk transformasjon av leveren mindre vanlig. De fleste av dem kan gjennomgå interferonbehandling, spesielt hvis det varer ikke 6-12 måneder, men bare 3 måneder.

Kronisk hepatitt C 2 genotype

Sofosbuvir + ribavirin - 12 uker

De mest signifikante resultatene av bruk av sofosbuvir (mer enn 95% av den vedvarende virologiske responsen) observeres ved behandling av kronisk hepatitt C 2 genotype. Behandlingen foregår med nesten ingen bivirkninger, bare 3 måneder og enda lavere i pris. enn standard 6-måneders dobbeltbehandling (pegasys + ribavirin)

Disse ordningene er relevante for behandling av samtidig infeksjon (hepatitt + HIV).

Dosen av ribavirin i kombinasjonsbehandling avhenger av pasientens vekt (75 kg = 1.200 mg), er delt inn i to deler og tas også under måltider.

Det anbefales ikke å redusere dosen av sofosbuvir (400 mg / dag).

Hvis den kombinerte mottakelsen av sofosbuvir med interferon alfa, er det alvorlige bivirkninger assosiert med dette legemidlet, bør du redusere dosen av interferon eller slutte å ta stoffet. Regler for å redusere dosen eller seponering av interferon er foreskrevet i spesielle instruksjoner.

Hvis alvorlige bivirkninger assosiert med ribavirin oppstår, bør dosen av ribavirin reduseres tilsvarende, eller stoffet skal stoppes helt. Regler for å redusere dosen eller å stoppe ribavirin er foreskrevet i spesielle instruksjoner.

Etter seponering av ribavirin, på grunnlag av forbedrede blodprøver og kliniske symptomer, kan det forsøkes å fortsette å ta stoffet i en dose på 600 mg daglig, og øke den til 800 mg. Imidlertid anbefales ikke ytterligere administrasjon av legemidlet i startdosen (1.000 mg og 1.200 mg daglig).

Farmasøytisk selskap Gilead presenterte resultatene av en fase 3 klinisk studie av et trippelskjema (triplex) av antivirale legemidler sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir for behandling av hepatitt C. Tre legemidler inngår i en pille. Er tatt en gang om dagen.
Hvis legemidlet er godkjent, vil det være det første single-celle legemiddel som er egnet for gjenbehandling av pasienter med kronisk viral hepatitt C, etter tidligere mislykket behandling med bruk av direktevirkende antivirale legemidler (DAA). Link til resultatene: http://investors.gilead.com/phoenix.zht # 8230; ID = 2213438

Resultatene fra den tredje fasen av fire internasjonale kliniske studier (POLARIS-1, POLARIS-2, POLARIS-3 og POLARIS-4) er gitt, evaluering av enkeltdosert medikament i studieform: studie av sofosbuvir, en nukleotidanalog NS5B-polymeraseinhibitor; velpatasvir, en pangenotypisk NS5A inhibitor; og voxilaprevir (VOX, GS-9857), en pangenotypisk proteasehemmer NS3 / 4A, for behandling av kronisk viral hepatitt C (virusgenotyper 1-6).

I POLARIS-1 og POLARIS-4-studiene mottok 445 pasienter med genotype 1-6 som ikke klarte å få DAAer 12 uker med SOF / VEL / VOX.

POLARIS-1-studien inkluderte pasienter som reagerte på NS5A-hemmere.

POLARIS-4-studien inkluderte pasienter som mislyktes på en DAA som ikke inneholdt en NS5A-hemmer, de fleste enten med en NS5B-hemmere (73 prosent) eller en NS5B-hemmere og en proteasehemmer NS3 / 4A (25 prosent).

I POLARIS-2 og POLARIS-3 ble 611 pasienter som ikke tidligere hadde fått DAA, behandlet i 8 uker med SOF / VEL / VOX.

Pasienter med genotype 1-6 med eller uten kompensert cirrhose ble inkludert i POLARIS-2 studien.

Pasienter med genotype 3 med kompensert cirrhose ble inkludert i POLARIS-3-studien.

Resultatene er vist i tabellen:

De observerte bivirkningene er sammenlignbare med studier av sof + ført 12 uker og placebo.
Av de 1056 pasientene ble en pasient som fikk en trippel innen 12 uker eliminert fra CI på grunn av bivirkninger.

Resultatene av studien viser at POLARIS, som kombinerer tre kraftige antivirale medikamenter med forskjellige virkningsmekanismer og høye barrierer mot motstand, kan gi høye kurssatser for pasienter med tilbakefall etter DAA.

Basert på disse resultatene, planlegger fase 3 å legge inn reguleringsdokumenter for SOF / VEL / VOX for behandling av kronisk hepatitt C i USA i fjerde kvartal av året og kort tid etterpå i Europa.

Om POLARIS forskning

POLARIS-1-studien var en dobbeltblind, placebokontrollert studie som involverte 415 genotyper 1-6 av NS5A-hemmeren i eksperimentelle pasienter. De vanligste hemmere av NS5A tidligere var ledipasvir (55 prosent) og daclatasvir (23 prosent).

Den åpne studier POLARIS-4 evaluerte bruken av SOF / VEL / VOX eller SOF / VEL i 12 uker for 333 pasienter med genotyper 1-4 med tidligere DAA-erfaring som ikke inkluderte NS5A-hemmeren. De fleste pasienter (85 prosent) hadde tidligere DAA-erfaring med sofosbuvir.

Den åpne studien POLARIS-2 evaluerte bruken av SOF / VEL / VOX i 8 uker eller SOF / VEL i 12 uker med en DAA-naiv 941 pasient med genotyper 1-6. inkludert 18 prosent med levercirrhose og 23 prosent av de som tidligere hadde hatt mislykket behandling med interferon.

En åpen randomisert studie av POLARIS-3 ble utført på pasienter med genotype 3 og skrumplever som fikk SOF / VEL / VOX daglig i 8 uker eller SOF / VEL i 12 uker. Av de 219 pasientene hadde 31 prosent tidligere ikke fått interferonbehandling.

Sofosbuvir og ribavirin for genotype 3

Kronisk viral hepatitt C (C) er forårsaket av et RNA-holdig HCV-virus. Det er seks genotyper av dette viruset og dermed seks typer hepatitt C, som er forskjellige i løpet av sykdommen og responsen på behandlingen. Hepatitt C 3 genotyper er blant de vanligste varianter av sykdommen. I verden oppdages det i 30% av tilfellene med primær kronisk viral hepatitt C (CVHC). I dette tilfellet er genotypen 3a funnet fem ganger oftere enn genotypen 3b. I Russland er genotype 3a funnet i hver femte pasient med hepatitt C.

Forskere har etablert en klar sammenheng mellom forekomsten av CVHG genotype 3a og injeksjon av narkotikabruk. Mer enn 80% av pasientene med denne hepatitt C-genotypen er narkomane.

Hva er funksjonen til genotype 3?

Etter å ha lært om diagnosen hepatitt C 3 genotype, blir pasientene ofte panikk og fortvilet, uten å vite hva de skal gjøre eller hvor de skal løpe. Hva er det Hva skiller 3 genotyper fra andre? God eller dårlig for pasienten? Faktisk er virusgenotype 3 forskjellig fra andre ved at det forårsaker rask fibrose i leveren. Hvis vi sammenligner fibroserende egenskapen til dette viruset med andre, er forskjellen åpenbar. Graden av utvikling av leverfibrose (tilfeller per år) i hepatitt C 3-genotypen korrelerer med andre genotyper som:

 • fremgang fra fibrose 0 (F0) til 1 grad (F1) - 0,126 versus 0,091 med andre genotyper;
 • fra Fl til F2 - 0,099 og 0,065;
 • fra F2 til F3 - 0,077 og 0,068;
 • fra F3 til F4 - 0,171 og 0,112.

Som kjent, dør pasienter med hepatitt C ikke av virusbelastning, men fra komplikasjoner fra leveren - skrumplever og kreft. Det finnes ingen offisiell statistikk over hvor mange pasienter med HVGS 3-genotyper som lever, men vurderer at utviklingshastigheten for fibrose og cirrhose blir akselerert, i fravær av tilstrekkelig behandling, reduseres selv den 15-årige overlevelsesprognosen.

Egenskaper av sykdommen

Ved å analysere kategoriene mennesker smittet med forskjellige typer hepatitt C-virus, er det trygt å si at HVGS 3-genotyper blir oftere rammet av unge: både menn og kvinner. I 7 tilfeller ut av 10, er sykdommen ledsaget av fettleverdystrofi - steatosis. Steatosis "starter" en kaskade av patologiske reinkarnasjoner i leveren: steatosis gjenfødt til fibrose, deretter til skrumplever og i 2-7% av tilfellene i leveren kreft. I tillegg fører høy viral belastning og rask utvikling av fibrose til forstyrrelse av alle leverfunksjoner (metabolisk, avgiftende, galdeformende, deponering, syntetisk, homeostatisk). Som et resultat oppstår feil i arbeidet med andre organsystemer - fordøyelse, endokrine, kardiovaskulære, nervøse, urinveier.

Inkubasjonsperioden kan vare fra 20 til 150 dager, hvoretter den akutte perioden av sykdommen begynner. Det kliniske bildet av akutt HCV kan bli uttalt, men kan også være asymptomatisk. De viktigste symptomene på sykdommen i den akutte fasen er:

 • svakhet, tretthet;
 • miste vekt til utmattelse;
 • hodepine, svimmelhet;
 • fordøyelsesproblemer (kvalme, oppkast, tyngde i riktig hypokondrium, mangel på appetitt);
 • en økning i størrelsen på leveren og milten;
 • hudutslett og alvorlig kløe;
 • yellowness av huden og slimhinnene, inkludert øye sclera;
 • ledsmerter;
 • vaskulitt;
 • mørk urin;
 • misfarging av avføring.

Et karakteristisk trekk ved hepatitt C av den tredje genotypen er kryoglobulinemisk syndrom. I dette syndromet, i blodet av pasienter, er slike antistoffer (immunoglobuliner) tilstede, som bare opprettholdes i flytende tilstand ved en temperatur på 37 ° C og høyere. Under normal kroppstemperatur (36,3-36,6 ° C) utfeller kryoglobuliner. Avsetningen av deponerte immunglobuliner i små fartøy fører til utvikling av vaskulitt - betennelse i de vaskulære veggene.

Å gjøre en diagnose

For diagnostisering av kronisk viral hepatitt C genotype krever en omfattende undersøkelse, som inkluderer:

• klinisk fysisk undersøkelse;

• biokjemiske analyser (leverprøver, pigmentanalyse);

• enzymbundet immunosorbentanalyse (ELISA) for antistoffer mot hepatitt C-viruset;

• polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av genetisk materiale (RNA) av viruset i blodet;

• ultralyd undersøkelse av bukhulen

• elastografi med Fibroscan;

• Leverbiopsi for å avklare graden av fibrose, etablere skrumplever eller utføre onkologisk histologisk undersøkelse.

Behandling av hepatitt C 3 genotype

Den gode nyheten for mennesker med hepatitt C 3 genotype er at det er denne typen sykdom som er mest behandlingsbar, gir et godt svar på tilstrekkelig antiviral terapi. I lang tid ble det antatt at effektiviteten av behandlingen av viruset av den tredje genotypen avhenger av graden av fibrøse og cirrotiske lesjoner i leveren. I dag har det blitt oppnådd mye bevis at selv ved en utprøvd fibro-cirrhotisk prosess ved bruk av en ordentlig foreskrevet kombinasjon av legemidler, kan en vedvarende virologisk respons oppnås. Dette betyr at det er en stor sjanse til å kurere nesten alle som lider av denne patologien helt.

Hvordan behandle en pasient riktig, bare en hepatolog vet sikkert. Det er farlig å engasjere seg i selvmedisinering: dette er fulle av ikke bare mangel på effekt fra terapi, men også mulige komplikasjoner. Men den viktigste faren for selvbehandling er sykdommens tilbakefall og tap av verdifull tid, som pasientene med hepatitt C 3 ikke har genotype. Effektiviteten av behandlingen avhenger av riktig behandlingsregime. Den gamle kombinasjonen av interferon og ribavirin var ikke effektiv nok: 1/3 av pasientene etter å ha gjennomgått en behandling hadde ikke en positiv viral respons eller et tilbakefall ble observert i de første 3 månedene.

I dag anerkjenner Verdens helseorganisasjon så effektive følgende terapeutiske kombinasjoner:

 • med CVHC uten leverskade og HIV-infeksjon - sofosbuvir og daclatasvir i 12 uker (effektivitet - 94%);
 • med eksisterende skrumplever og / eller HIV-infeksjon - sofosbuvir, daclatasvir og ribavirin i 24 uker (86-91%);
 • i fravær av resultater fra tidligere behandling - sofosbuvir med ribavirin i 24 uker (effekt - 85%) eller sofosbuvir med ribavirin og peginterferon (pegasis) i 12 uker (opptil 92%).

Som det fremgår av de foreslåtte ordningene bidrar behandling med sofosbuvir i kombinasjon med andre antivirale stoffer til å oppnå positive resultater selv hos pasienter med levercirrhose.

Sofosbuvir er produsert av mange farmasøytiske selskaper. Det opprinnelige stoffet basert på det er "Sovaldi" produsert av det amerikanske selskapet Gilead. Men den høye prisen på et terapeutisk kurs basert på dette stoffet (titusenvis av amerikanske dollar) er en alvorlig hindring for sin utbredte bruk i vårt land.

Den eneste sjansen for russiske pasienter med HVGS 3-genotyper å gjennomgå et svært effektivt behandlingsforløb er å erstatte den opprinnelige "Sovaldi" med lignende stoffer (generics). Kostnaden for generisk behandling er i de fleste tilfeller tilgjengelig for pasienter fra Russland. Prisen på en krukke med sofosbuvir indisk eller egyptisk produksjon, som varer i 4 uker med behandling, varierer fra 7-8 til 15-16 tusen rubler.

Sofosbuvir mest populære generikk er:

 • Hepcinat (Natco, India);
 • SoviHep (Züdus, India);
 • Novisof (Workhard, India);
 • Sofocure (Emcure, India);
 • Cimivir (Biocon, India);
 • Sofosbuvir MPI Viropack (MPI, Egypt) og andre.

I tillegg til antivirale legemidler kan hjelpemidlene inkluderes i kompleks behandling av hepatitt C 3-genotypen. Bare komplisert behandling kan være effektiv, som ikke bare består av rusmidler, men også av ikke-medisinske metoder. Pasienten under behandlingen bør følge en diett, slutte å drikke, narkotika og røyking, endre livsstilen din. Husk at jo tidligere pasienten vendte seg til legen og startet den riktige behandlingen, desto effektivere ville behandlingen være.

3 genotype av hepatitt C

Hepatitt C genotype 3 - generell informasjon

Angst hepatitt ord ytret høyt i en skuffende diagnose tittel, skremmer noen og gjør oss tenke på hvilke tiltak som bør tas på en obligatorisk basis, å en gang for alle å håndtere dette problemet. Begynn aktiv diagnostisk søk ​​og starte behandling for hepatitt C genotype 3 i hvert enkelt tilfelle, du trenger så raskt som mulig, fordi bare gitt betimelig kvalifisert medisinsk hjelp sykdom trekke seg tilbake for alltid forbli i fortiden. Men før du tar fatt på diagnose og behandling er nødvendig for å bli kjent med informasjon om de aller viktigste funksjonene i karakter og alvorlighetsgrad og prognose for denne lumske sykdommen.

Behandling av hepatitt C 3-genotyper i St. Petersburg i den hepatologiske klinikken EXCLUSIVE - et skritt mot rask gjenoppretting

Physicians leversykdommer spesialisert vitenskapelig og klinisk avdeling innovative Hepatology ikke tilstanden allsidig medisinsk klinikk EKSKLUSIV utføres ved behandling av pasienter med HCV-genotype 3 først og fremst ved hjelp av nye legemidler direkte antiviral virkning (inhibitorer av forskjellige HCV-replikasjons komplekse proteiner) som utgjør de ulike ordningene bezinterferonovoy terapi. Den mest effektive oppdaterte ordninger bezinterferonovoy kombinasjonsbehandling for behandling av pasienter med kronisk hepatitt B er forbundet med HCV-genotype 3, og avhengig av stadium av fibrose er følgende kombinasjoner:

 1. daklatasvir (60 mg / dag, oralt) + sofosbuvir (400 mg / dag, oralt) - varighet av behandlingen bør være 12 uker - en meget aktiv modus er ikke anbefalt for pasienter med 3_Gt_HCV, som bekreftet F_1, F_2 eller F_3 trinn fibrose;
 2. daklatasvir (60 mg / dag, oralt) + sofosbuvir (400 mg / dag, oralt) + ribavirin (1,000 eller 1,200 mg / dag avhengig av pasientens kroppsvekt, oralt) - varighet av behandlingen bør være 24 uker - diett anbefalte pasienter med 3_Ct_HCV, som bekreftet F_4 trinn fibrose - kompensert levercirrhose funksjonelle klassen Child-en er ikke mer enn 6 på en skala fra å utføre alvorlighetsgraden av levercirrhose.

Nærmere vitenskapelig og klinisk informasjon om de positive resultatene av studier av den kliniske effekten av to interferonregimer:

 • daclatasvir + sofosbuvir
 • daclatasvir + sofosbuvir + ribavirin

. for behandling av hepatitt C 3 genotype hos pasienter med ulike stadier av fibrøse forandringer i leveren presentert i presentasjonen (se nedenfor).

Hepatitt B - en spesiell medisinsk begrep, som siden antikken brukt for å referere til akutt og kronisk diffus (dvs., som gjelder for hele kroppen) inflammatorisk leversykdom som skyldes eksponering til en rekke uønskede årsaksfaktorer. Avhengig av den underliggende årsaken hepatitt klassifisert som smitte (virus, bakterier, protozo- etc.), Toxic (alkoholisk, medisiner osv.) Metabolsk (karakteriseres ved unormal akkumulering av kobber i levervev mangel på enzymet alfa-1-antitrypsin i menneskekroppen og etc.), ischemisk (hypoksisk utvikle seg på grunn av svikt i leverparenchymet under portalen arterielle eller venøse sirkulasjon) og de andre etiologier. En del av akutt hepatitt utvikler seg i mennesker som et resultat av skade på leveren sjeldne årsaker. Blant de "sjeldne" akutt hepatitt kan bli identifisert, for eksempel, akutt purulent sekundære hepatitt i bakteriell endokarditt av mitral ventil med bakteriemi eller purulent portvenen tromboflebitt, akutt hepatitt med sekundær disseminert tuberkulose eller sekundær akutt hepatitt med massiv ondartet metastaser i levervevet.

I enhver form for kronisk hepatitt C, inkludert kronisk hepatitt C genotype 3 i en pasient direkte inn i levervev for en lang tid på vev og cellenivå strømmer helt usynlig for det menneskelige øye patologiske inflammatoriske prosess. Som et resultat av nåværende langvarig kronisk inflammasjon og permanent ødeleggelse av leverceller (hepatocytter), den normalt levervev (leverparenchymet) blir gradvis erstattet av en stiv fibrøst bindevev, noe som i sin tur fører til utvikling av alvorlige brudd på de tre hoved vitale funksjoner i leveren (en syntetisk, avgiftning og metabolske) og hindring av normal arteriell og venøs blodstrøm gjennom leveren.

Hotline Hepatitt C

Professor Sulima Dmitry Leonidovich

Hva er viral hepatitt C / hepatitt C og hva er genotypene av HCV-viruset

Som mange andre menneskelige sykdommer kan hepatitt klassifiseres etter en rekke ulike symptomer. Først av alt hepatitt felles etiologi som er klassifisert i henhold til hvordan viruset ble forårsaket av sykdom i en pasient. I viral hepatitt terminologi benyttet bokstaver eller kombinasjoner av bokstaver i alfabetet begynner med «A», «B" og 'C' og slutter «F», «G» og «TTV».

Som et aspekt av viruset, bør det forårsakende middel for viral hepatitt C ses dens genetiske heterogenitet, som viser seg ved en betydelig rekke alternativer såkalte nukleotidsekvens av genomet - til dags dato, er det hepatitt C-virus i naturen representert ved flere genotyper. Leger virologists på grunnlag av sofistikerte virologiske studier har identifisert nærværet av 11 og viste større genotyper av hepatitt C-virus, som i sin tur er ytterligere oppdelt i såkalte subtyper. Genotyper / Gt HCV betegner henholdsvis tallene fra "1" til "11". De vanligste HCV-genotyper i alle kontinenter i verden er den første, andre og 3. genotyper. Sjeldnere pasienter og leger møtt med 4., 5. og 6. genotyper og bare sjelden - med andre genotyper av HCV, inkludert den 7., 8., 9., 10. og 11- genotypene. Den dominerende genotype av hepatitt C-virus hos pasienter i Russland er genotype 1b (i henhold til forskjellige forskere har 1b_Gt_HCV fraksjon fra 52% til 70% av alle lyste tilfeller), mindre vanlig diagnostisert med genotype 3, og deretter genotype 1a og 2a.

Spesifikk genotyping hepatittvirus C, den må for å bestemme den eksakte genotypen til HCV blir utført på basis av de tilsvarende resultater fra en spesiell høyteknologisk molekylær biologisk analyse, som er kjent som HCV-genotype (link til siden med den riktige analyse til avsnittet "få testet").

Channel One / Plottet til Sunday Time-programmet den 29. mai 2016 er en moderne interferonfri behandling for hepatitt C i EXCLUSIVE klinikken i St. Petersburg

Channel Five / Morningens plott på femte program av 9. juni 2016 - hvordan å helbrede hepatitt C med moderne interferonpreparater

Hva er forskjellen mellom viral hepatitt C 3 genotype

Viral hepatitt assosiert med de 3 genotypene av hepatitt C-viruset / 3_Gt_HCV er en veldig alvorlig, men heldigvis ikke den skrekkeste hepatitt-diagnosen blant andre viral hepatitt. Hvis betingelsene er oppfylt, og avhengig av den morfofunksjonelle tilstanden til pasientens lever ved starten av behandlingen, svarer hepatitt C 3 genotypen ganske godt til behandlingen. I mindre grad refererer dette selvsagt til behandling med tradisjonelle antivirale terapi regimer basert på bruk av pegylert interferon-alfa i kombinasjon med ribavirin.

Hvordan kan vi oppdage og diagnostisere hepatitt C 3 genotypen i tide?

De 3 genotypene av hepatitt C-viruset / 3_Gt_HCV kan bare bestemmes med høy nøyaktighet ved resultatene av den tilsvarende høyt spesifikke analysen, som, som nevnt ovenfor, kalles HCV-genotyping. Ved å bruke resultatene fra et hvilket som helst annet laboratorie- eller instrumentinstrument, er det ikke mulig å diagnostisere den tredje genotypen av hepatitt C-viruset / 3_Gt_HCV på riktig måte. Derfor, alle pasienter, uten unntak, som ifølge resultatene fra den første laboratorieundersøkelsen har identifisert vanlige antistoffer mot hepatitt C-viruset (anti_HCV +), anbefaler vi at du bestiller den aktuelle analysen - HCV-genotyping.

Genotype 3 hepatitt C - hva er symptomene

Den tredje genotypen av HCV, som andre genotyper av hepatitt C-viruset, er preget av en rekke ikke-spesifikke kliniske og laboratorie tegn, inkludert:

 • Som regel, økte aktivitetsnivåer av enzymene ALT (AlAT), AST (AsAT), GGTP og ALP i serum;
 • ofte oppstår og vanskelig å forklare problemer med appetitt og umotivert kvalme;
 • forbigående, svake smerter i bein og ledd, som ofte opptrer utenfor fysisk anstrengelse;
 • nesten konstant mindre endogen (intern) forgiftning.

Genotype 3 og progressjon av leverfibrose

Fra posisjonen av nåværende kunnskap, er tilstedeværelsen av hepatitt C genotype 3 i menneskekroppen preget av tre "ubehagelige" trekk. Den første er en rask, nesten umiddelbart etter slutten av den akutte perioden av sykdommen, utviklingen av fibrøse forandringer i leveren til skrumplever (figur 1). Den andre er den raske utviklingen av fettdystrofi (steatosis) i leveren (figur 2). Og til slutt, den tredje - en høy risiko for å utvikle leverkreft (hepatocellulært karcinom, figur 3).

Fig. 1. Levercirrhose - F_4 stadium av fibrose ved den tredje genotypen av HCV-viruset (skjema)

Fig. 2. Hepatitt C genotype 3 - storskala steatose (fettdegenerasjon) av leveren (mikrodrug, en-G, E., varmtvann 200-cr.)

Fig. 3. Hepatitt C 3 genotype - en vanlig årsak til storskala leverkreft i utfallet av kronisk inflammatorisk prosess assosiert med 3_Gt_HCV (makropreparasjon)

Resultatene av en rekke vitenskapelige studier har vist at infeksjon av genotype 3 HCV aktiv påvirkning på sykdomsprosessen ved fibrose, og øker risikoen for hurtig økning av fibrose i leveren sammenlignet med hastigheten av fibrose i andre genotyper av viruset, der frekvensen av fibrose er mindre uttalt. Kjernen er kjennetegnet ved den aktive veksten av bindevev på grunn av den høye aktiviteten til bestemte celler - fibroblaster.

Progresjonen av fibrotiske forandringer i leveren kan indirekte, men fortsatt relativt objektivt vurderes ved forholdet mellom fibroseindekset (med et estimat av fibrose fra F_0 senior fibrose til F_4 seniorfibrose i henhold til METAVIR-skalaen) og varigheten av begrensningsperioden for HCV-infeksjon. Så som en indikator på akselerert årlig progresjon av fibrose i en hvilken som helst HCV-genotype, anbefales det å estimere en verdi på over 0,083 conv. u fibrose / 12 måneder.

I klinisk praksis er frekvensene av "økning i fibrose" (det vil si en økning i konvensjonelle enheter av fibrose på ett år) svært viktige for å forutse løpet av hepatitt C 3-genotypen sammenlignet med andre HCV-genotyper. For HCV genotype 3 er relativt høye årlige fibrosehastigheter karakteristiske:

 • fra F_0 stadium til F_1 stadium (F_1 cent fibrosis eller fokal periportal fibrose, se figur 4) - frekvensen av fibrose er 0,126 sr. u fibrose per år (mot 0,091 konvensjonelle enheter / år for henholdsvis andre HCV-genotyper);
 • fra F_1 stadium til F_2 stadium (F_2 stadium av fibrose, eller utbredt periportal fibrose med enkelt bindeveske septa, se figur 6) - frekvensen av fibrose er 0,099 sr. u fibrose per år (versus 0,065 konv. enheter / år for henholdsvis andre HCV-genotyper);
 • fra F_2 stadium til F_3 stadium (F_3 senior fibrose, eller utbredt periportal fibrose med flere bindevevs septa, se figur 6) - frekvensen av fibrose er 0,077 tjenester. u fibrose per år (mot 0,068 standard enheter / år for henholdsvis andre HCV genotyper);
 • fra F_3 stadium til F_4 (F_4 levercirrhose er en vanlig diffus periportal fibrose med flere bindevevs septa og falske leveren lobules, se figur 7) - frekvensen av fibrose er 0,171 sr. u fibrose per år (mot 0,112 standard enheter / år for henholdsvis andre HCV genotyper).

Fig. 4. HCV genotype 3, stadium F_1 fibrose (skjema), fibrosis rate fra F_0 Art. til F_1 Art. - ikke mindre enn 0,126 sr. u fibrose / 12 måneder

Fig. 5. Hepatitt C genotype 3, stadium F_2 fibrose (skjema), fibrosis rate fra F_1 Art. til F_2 Art. - ikke mindre enn 0,099 srvc. u fibrose / 12 måneder

Fig. 6. HCV-genotype 3, fibrose av F_3-stadiet (skjema), fibrosesatsen fra F_2 Art. til F_3 art. - ikke mindre enn 0,077 srvc. u fibrose / 12 måneder

Fig. 7. Genotype 3 av hepatitt C-viruset, fibrose av F_4-stadiet (skjema), frekvensen av fibrose fra F_3 Art. til F_4 Art. - ikke mindre enn 0,171 tjenester. u fibrose / 12 måneder

Foreløpig tilgjengelig pålitelig vitenskapelig og klinisk informasjon om den raske årlige utviklingen av fibrotiske endringer i leverparenchymen (se ovenfor) antyder at faktumet med hepatitt C-virusgenotype 3-infeksjon hos pasienter med kronisk hepatitt er forbundet med risikoen for akselerert cirrose og risiko utvikling av leverkreft (hepatocellulært karcinom). Det er derfor at vi anbefaler at hver pasient med HCV-genotype 3 går til en konsultasjon ved den spesialiserte vitenskapelige og kliniske avdelingen for nyskapende hepatologi ved den eksklusive klinikken (instituttleder er professor DL ​​Sulima) og gjennomgår en grundig laboratorie- og instrumentundersøkelse i henhold til programmet "EXCLUSIVE HEPATITIS C.

Etter å ha mottatt resultatene fra et objektivt laboratorium og instrumentelt undersøkelse, inkludert en ultralydsskanning og FEGDS, vil hepatologen bestemme det mest hensiktsmessige behandlingsregime for en bestemt pasient og foreskrive et effektivt antiviralt behandlingsforløp på 12 uker eller 24 uker i samsvar med ett av de tilgjengelige ordningene i Russland nedenfor..

Behandling av hepatitt C 3-genotyper i St. Petersburg og i Russland

I samsvar med de siste anbefalingene fra European Association for Study of Liver Diseases for Hepatitis C Treatment (2015), er det for tiden flere behandlingsregimer for HCV infeksjon hos pasienter infisert med HCV genotype 3. Alle disse ordningene er presentert nedenfor:

 • kombinert trippel interferon-holdig terapi, som inkluderer pegylert interferon-alfa + ribavirin + sofosbuvir; behandlingsvarigheten skal være minst 12 uker; kan administreres ordningen av terapi for behandling av pasienter med F_1 og F_2 stadier av fibrose, så vel som for behandling av pasienter med F_3 fibrose / "avansert" fibrose og hos pasienter med F_4 fibrose - kompensert cirrhose funksjonelle klasse Child-A er ikke mer enn 6 poeng på en skala for å vurdere alvorlighetsgraden av levercirrhose;
 • kombinasjon av dobbelt interferonbehandling, som består av to nye hemmere av to forskjellige proteiner i replikasjonssystemet i hepatitt C-viruset - aktive preparater av den direkte antivirale effekten av daclatasvir + sofosbuvir uten ytterligere administrasjon av ribavirin; behandlingsvarigheten skal være minst 12 uker; Denne kombinasjonen av to legemidler anbefales for behandling av pasienter med F_1, F_2 og F_3 stadier av fibrose.
 • kombinert tredobbelt ikke-interferonbehandling, som inkluderer daclatasvir + sofosbuvir + ribavirin; Denne kombinasjonen av tre medikamenter anbefales for behandling av pasienter med F_4 stadium av fibrose - kompensert levercirrhose av barnet-en funksjonsklasse på ikke mer enn 6 poeng i en skala for å vurdere alvorlighetsgraden av levercirrhose; behandlingsvarigheten skal være minst 24 uker;
 • kombinasjon av dobbelt interferonbehandling, som inkluderer sofosbuvir + ribavirin; Denne kombinasjonen av to legemidler anbefales for behandling av pasienter med F_1, F_2 og F_3 stadier av fibrose. Behandlingens varighet bør være minst 12 uker.

Det er verdt å merke seg at for noen kategorier av pasienter hvis kronisk hepatitt er assosiert med de 3 genotypene av hepatitt C-viruset, er det mulig å bruke en ordning som består av:

 1. Daclatasvir (60 mg / dag) + pegylert interferon-alfa (180 mcg / uke) + ribavirin (med en hastighet på 15 mg / kg kroppsvekt) - varigheten av behandlingsforløpet skal være minst 12 uker; Denne ordningen kan kun anbefales for pasienter med F_1 og F_2 stadier av fibrose, den forventede effekten er fra 70% til 79%.

Observasjon og akkompagnement av pasienten i løpet av behandlingen av leger fra den spesialiserte vitenskapelige og kliniske avdelingen i Innovative Hepatology Clinic EXCLUSIVE er en garanti for den mest moderne, sikre og effektive behandlingen av hepatitt C genotype 3.

Meld deg på første resepsjonen til leder av spesialiserte vitenskapelige og innovativ klinisk avdeling hepatologi klinikk EXCLUSIVE (leder av Institutt Doctor of Medicine, professor Dmitry Leonidovich Sulimas) for å diskutere alle mulige moderne behandlingsregime for hepatitt C genotype 3 kan være daglig 09:00 til 21:00 av admin Klinikker via telefon (812) 570-80-80 eller døgnet rundt på egen side på siden for å få en avtale med en lege. Kostnaden ved den første konsultasjonen av professoren er 5.000 rubler.

Hepatitt C genotype 3: Sofosbuvir + Daclatasvir behandling

Genotype 3 er en av de vanligste underartene av hepatitt C-viruset i verden. Som en genotype har den tredje sin egen spesifikke egenskaper og unike behandlingsregimer.

Jo før du begynner behandling av genotype 3, jo større er sjansen for å forhindre alvorlige leversykdommer: fibrose, hepatose eller leversvikt. Med den rette behandlingstiden er det mulig å oppnå fullstendig kur hos 98-100% av pasientene. Selv om for noen år siden, kunne dette ikke engang drømme om.

I dag behandler Sofosbuvir i kombinasjon med Daclatasvir eller Velpatasvir hepatitt C i 12-24 uker. Og effektiviteten av behandlingen er nesten uavhengig av tilstedeværelsen av komplikasjoner: Cirrhosis, HIV eller hepatitt B co-infeksjoner, mislykket erfaring med peg-interferon, etc.

Hvordan bestemme hvilken genotype?

For å forstå hvilken genotype av viruset du har, ta en analyse kalt "Genotyping". Det er han som vil vise om du er syk av genotype 3 eller 1, 2 og 4.

For å begynne behandling av hepatitt C genotype 3, må du vite resultatene av følgende tester:

 • fullfør blodtall
 • biokjemisk blodprøve,
 • fibroscan eller ultralyd og leverbiopsi,
 • RNA PCR er kvantitativ for å vite din virale belastning.

Funksjoner av genotype 3

 1. Oftest oppdaget hos folk yngre og mellomstore. Eldre pasienter reduserer effektiviteten av behandlingen.
 2. Tre genotyper i henhold til statistikk er mindre sannsynlig å forårsake skrumplever i leveren enn den første genotypen.
 3. Det er nødvendig å følge dietten for hepatitt C 3 genotype for ikke å få ekstra vekt - det vil redusere effektiviteten av behandlingen av DAA.
 4. Hos kvinnelige pasienter, mer optimistiske spådommer om utfallet av sykdommen.
 5. De tidligere menneskene med genotype 3 begynner antiviral terapi, desto større er sannsynligheten for å holde leveren frisk. Hvis du slår av HTP, vil skrumplever og leverkreft utvikle seg raskt nok (for eksempel HCC - hepatocellulært karsinom).

Til tross for at 3 genotype i utgangspunktet var den vanligste blant asiatiske land, er den nå funnet hos pasienter i CIS-landene og er "populær" og genotype 1b.

Hovedmodusene for overføring av HCV-genotype 3a og 3b:

 • blodtransfusjon;
 • ikke-sterile instrumenter i tannklinikker, manikyr- / pedikyr- / tatoveringssalonger;
 • intravenøs bruk av legemidler
 • operasjoner med dårlig desinfiserte instrumenter;
 • samleie (laveste sannsynlighet).

Hva skiller genotype 3a fra 3b

3a og 3b er undertyper av den tredje genotypen som kan skelnes under genotyping. Disse virusmatingene kan detekteres separat, sammen 3a / 3b eller ikke isolert i det hele tatt. Det var ingen forskjeller i atferdene til de 3 genotype underarter, a og b, som ikke ble observert, så standardbehandlingsregimer for genotype 3 vil fungere.

Hva er behandlingen for hepatitt C 3 genotype?

Glem interferonbehandling, som undertrykte hepatitt C-replikasjon, men ødela ikke viruset. For effektiv behandling av 3 genotyper, vil ordninger med Ledipasvir ikke fungere, fordi den er kun beregnet for genotype 1 og 4.

Men på 98-100% vil de følgende stoffene gjøre en utmerket jobb med 3 genotypen:

 • Sofosbuvir i kombinasjon med Dactatasvir,
 • Sofosbuvir og den nyeste medisinen Velpatasvir.

Relaterte Artikler Hepatitt