Anmeldelser av Hepatittbehandling med Altevir og Ribavirin

Share Tweet Pin it

Kunnskapsdeling, kommunikasjon og støtte til personer med hepatitt

Begynnelsen til HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Moderator: Gudvin

Begynnelsen til HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Melding alek volf »11 nov 2011 21:51

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

The Gudvin Post »11 nov 2011 21:52

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Melding Gal1nka »11.11.2011 09:52

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Melding alek volf »11.11.2011 10:08

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Gudvin Post »11.11.2011 10:11

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Post alek volf »11.11.2011 22:30

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Melding OlgaUA »11 nov 2011 23:20

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Melding Gudvin »11.11.2011 11:23

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Meldingen Alexey-1980 "12. november 2011 03:48

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Melding alek volf »12 nov 2011 08:34

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Melding Sovok-59 »12.11.2011 08:39

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Post alek volf »12 nov 2011 09:31

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Melding OlgaUA »Nov 12, 2011 09:48

Re: Begynnelsen av HTP 11.11.11. Altevir + Ribavirin (Hep C 3a)

Post Sovok-59 »12 Nov 2011 10:32

Altevir ® (Altevir)

Aktiv ingrediens:

innhold

Farmakologiske grupper

Nosologisk klassifisering (ICD-10)

Sammensetning og utgivelsesform

i ampuller, hetteglass (1, 3, 5, 10, 15 millioner IE) eller sprøyter (3, 5, 10, 15 millioner IE); i en pakke med kartong 5 eller 10 ampuller; 1 eller 5 flasker; 1 eller 3 sprøyter.

Beskrivelse av doseringsform

Transparent fargeløs væske.

funksjonen

Den rekombinante humane interferon alfa-2b er isolert fra Escherichia coli-celler, i det genetiske apparat som det humane interferon alfa-2b-genet er satt inn i.

Polypeptidstrukturen til molekylet, den biologiske aktiviteten og de grunnleggende farmakologiske egenskapene til det rekombinante protein er identiske med human interferon alfa-2b.

Farmakologisk virkning

farmakodynamikk

Interferon alfa-2b interagerer med spesifikke reseptorer på celleoverflaten, initierer en kompleks kjede av endringer i cellen, inkludert induksjon av syntesen av et antall spesifikke cytokiner og enzymer, forstyrrer syntesen av virale RNA- og virusproteiner i cellen. Resultatet av disse endringene er ikke-spesifikk antiviral og anti-proliferativ aktivitet assosiert med forebygging av viral replikasjon i cellen, inhibering av celleproliferasjon og immunmodulatoriske effekter av interferon.

Interferon alfa-2b stimulerer prosessen med antigenpresentasjon til immunokompetente celler, har evnen til å stimulere fagakytisk aktivitet av makrofager, så vel som den cytotoksiske aktiviteten til T-celler og "naturlige drepeceller" involvert i den antivirale responsen. Forhindrer celleproliferasjon, spesielt tumor. Den har en deprimerende effekt på syntesen av visse onkogener, noe som fører til inhibering av tumorvekst.

farmakokinetikk

Når s / c eller / m introduksjon er biotilgjengelighet av interferon alfa-2b fra 80 til 100%. Tmax - 4-12 timer, T1/2 - 2-6 h, henholdsvis. Etter 16-24 timer etter administrering detekteres ikke rekombinant interferon alfa-2b i serum. Metabolisert i leveren. Alfa interferoner kan forstyrre oksidative metabolske prosesser, redusere aktiviteten av hepatiske mikrosomale enzymer i cytokrom P450-systemet. Ekskretiseres hovedsakelig av nyrene ved glomerulær filtrering.

Indikasjoner medisin Altevir ®

I kompleks terapi hos voksne:

kronisk viral hepatitt B (uten tegn på cirrhosis);

kronisk viral hepatitt C i fravær av tegn på leversvikt (monoterapi eller kombinasjonsbehandling med ribavirin);

laryngeal papillomatose, kjønnsvorter

hårete celle leukemi; kronisk myeloid leukemi; ikke-Hodgkins lymfom; melanom; flere myelom; Kaposi sarkom med AIDS; progressiv nyrekreft.

Kontra

overfølsomhet overfor rekombinant interferon alfa-2b eller noen av komponentene i legemidlet;

en historie med alvorlige kardiovaskulære sykdommer (ukontrollert kronisk hjertesvikt, nylig hjerteinfarkt, merket hjertearytmi);

alvorlig nyre- og / eller leversvikt (inkludert forårsaket av metastaser)

epilepsi og / eller andre alvorlige dysfunksjoner i sentralnervesystemet, spesielt manifestert av depresjon, selvmordstanker og forsøk (inkludert en historie);

kronisk hepatitt med dekompensert levercirrhose og hos pasienter med eller etter tidligere behandling med immunosuppressive midler (med unntak av tilstanden etter fullføring av kortvarig behandling av GCS);

autoimmun hepatitt og andre autoimmune sykdommer, samt å ta immunsuppressive legemidler etter transplantasjon;

skjoldbrusk sykdom ikke kontrollert av konvensjonelle terapeutiske metoder;

dekompenserte lungesykdommer (inkludert KOL);

diabetes mellitus utsatt for ketoacidose;

hyperkoagulasjon (inkludert tromboflebitt, pulmonal tromboembolisme);

amming periode.

Bruk under graviditet og amming

Kontraindisert i svangerskapet På tidspunktet for behandlingen bør stoppe amming.

Bivirkninger

Ofte - feber, svakhet (er doseavhengige og reversible reaksjoner, forsvinner innen 72 timer etter en pause i behandlingen eller opphør), hodepine, myalgi, kuldegysninger, appetittløp, kvalme.

Mindre vanlige - oppkast, diaré, artralgi, asteni, døsighet, svimmelhet, tørr munn, alopeci, depresjon, selvmordstanker og forsøk, ubehag, økt svette, smaksforandringer, irritabilitet, søvnløshet, nedsatt blodtrykk.

Sjelden - magesmerter, hudutslett, nervøsitet, kløende hud, angst, vekttap, dyspepsi, takykardi, autoimmun tyroiditt. Endringer (reversible) laboratorieparametere: leukopeni, granulocytopeni, reduksjon i hemoglobinnivå, trombocytopeni, økt aktivitet av leverenzymer.

interaksjon

Drug interaksjon mellom Altevir ® og andre legemidler er ikke fullt ut forstått. Altevir ® skal brukes med forsiktighet samtidig som hypnotiske stoffer og sedativer, narkotiske analgetika og legemidler som har myelosuppressiv effekt.

Ved samtidig bruk av Altevira ® og teofyllin er det nødvendig å kontrollere konsentrasjonen av sistnevnte i serum og om nødvendig endre doseringsmodus.

Bruk av Altevira ® i kombinasjon med kjemoterapeutisk anticancer medisiner (cytarabin, cyklofosfamid, doxorubicin, teniposid) øker risikoen for toksiske effekter.

Dosering og administrasjon

Behandlingen må initieres av en lege. Videre med pasientens tillatelse kan pasienten administrere dosen til seg selv (ved subkutan eller intramuskulær administrering).

I kronisk viral hepatitt B - s / c eller IM i en dose på 5-10 millioner ME 3 ganger i uken i 16-24 uker. Behandlingen stoppes etter 3-4 måneders bruk i fravær av positiv dynamikk (ifølge Hepatitt B DNA).

I kronisk viral hepatitt C, n / a eller i / m i en dose på 3 millioner IE 3 ganger i uken i 6-12 måneder. Hos pasienter med tilbakeslagsforløp i sykdommen og hos pasienter som ikke tidligere har fått behandling med interferon alfa-2b, øker effektiviteten ved bruk av Altevira ® i kombinasjon med ribavirin. Varigheten av kombinasjonsbehandling er minst 6 måneder. Pasienter med kronisk hepatitt C med 1 virusgenotype og høy viral belastning, der RNA for hepatitt C-virus ikke oppdages ved slutten av de første 6 månedene av behandlingen, bør Altevir ® -behandling utføres i 12 måneder.

Laryngeal papillomatose - s / c i en dose på 3 millioner IE / m 2 3 ganger i uka. Behandling begynner etter kirurgisk (laser) fjerning av tumorvev. Dosen er valgt med tanke på stoffets toleranse. For å oppnå en terapeutisk effekt kan det være nødvendig å administrere terapien i 6 måneder.

Hårete celle leukemi - s / c i en dose på 2 millioner IE / m 2 3 ganger i uken (for pasienter etter og uten splenektomi). I de fleste tilfeller oppstår normalisering av en eller flere hematologiske parametere etter 1-2 måneders behandling, er det mulig å øke varigheten av behandlingen opptil 6 måneder. Denne doseringsregimet bør følges kontinuerlig, med mindre sykdommen utvikler seg raskt eller symptomer på alvorlig intoleranse mot legemidlet oppstår.

Kronisk myeloid leukemi er anbefalt dose Altevira ® som monoterapi fra 4-5 millioner IE / m 2 per dag p / c daglig. For å opprettholde antall leukocytter kan det være nødvendig å bruke en dose på 0,5-10 millioner IE / m 2. Hvis behandling gjør det mulig å oppnå kontroll over antall leukocytter, og for å opprettholde hematologisk remisjon, bør legemidlet brukes i den maksimale tolererte dosen (4-10 millioner IE / m 2) daglig. Legemidlet bør seponeres etter 8-12 ukers behandling dersom behandling ikke resulterte i delvis hematologisk remisjon eller klinisk signifikant reduksjon av antall hvite blodlegemer.

I ikke-Hodgkins lymfom brukes Altevir ® som adjuvansbehandling i kombinasjon med standard kjemoterapi regime. Legemidlet injiseres s / c i en dose på 5 millioner IE / m 2 i 2-3 måneder. Dosen må justeres avhengig av stoffets toleranse.

For melanom brukes Altevir ® som en adjuvansbehandling, med høy risiko for tilbakefall hos voksne etter fjerning av svulsten. Altevir ® administreres intravenøst ​​i en dose på 15 millioner IE / m 2 5 ganger i uken i 4 uker, og deretter - s / c i en dose på 10 millioner IE / m 2 3 ganger i uken i 48 uker. Dosen må justeres avhengig av stoffets tolerabilitet.

Med flere myelom - s / c i en dose på 3 millioner IE / m 2 3 ganger i uka. Altevir ® foreskrives i perioden for opprettholdelse av vedvarende remisjon.

For Kaposi sarkom med AIDS har den optimale dosen ikke blitt fastslått. Legemidlet påføres s / c eller / m i en dose på 10-12 millioner IU / m 2 per dag. Ved stabilisering av sykdommen eller et respons på behandlingen, fortsetter behandlingen til svulst er tilbake eller stoffet trekkes tilbake.

Nyrekreft - den optimale dosen og bruksmønsteret er ikke fastslått. Det anbefales å bruke sc i doser fra 3 til 10 millioner IE / m 2 3 ganger i uken.

Spesielle instruksjoner

Før Altevir ® behandling av kronisk viral hepatitt B og C, anbefales en leverbiopsi for å vurdere omfanget av skaden (tegn på aktiv betennelse og / eller fibrose). Effektiviteten av behandlingen av kronisk hepatitt C øker ved kombinasjonsterapi med Altevir ® og ribavirin. Bruken av Altevira ® er ineffektiv med utviklingen av dekompensert cirrhose i leveren eller leveren koma.

Ved utvikling av alvorlige bivirkninger under behandlingen Altevir ®, bør dosen av legemidlet reduseres med 50% eller midlertidig avbryte legemidlet til de forsvinner. Hvis bivirkningene vedvarer eller oppstår etter dosereduksjon, eller sykdommen utvikler seg, bør behandlingen med legemidlet stoppes.

Med en reduksjon i antall blodplater under 50 · 10 9 / l eller antall granulocytter under 0,75 · 10 9 / l, anbefales det å redusere Altevira-dosen 2 ganger ved kontroll av en blodprøve etter en uke. Hvis disse endringene vedvarer etter dosereduksjon, bør antiviralbehandling seponeres.

Med en reduksjon i antall blodplater under 25 · 10 9 / l eller antall granulocytter under 0,5 · 10 9 / l, bør legemidlet avbrytes ved kontroll av en blodprøve etter en uke.

Hos pasienter som får interferon alfa-2b, kan antistoffer detekteres i serum for å nøytralisere sin antivirale aktivitet. I nesten alle tilfeller er antistoff titere lave, deres utseende fører ikke til en reduksjon i effektiviteten av behandlingen eller utseendet av andre autoimmune lidelser.

Klargjøring av oppløsningen for intravenøs infusjon: Altevira ® -oppløsningen, som er nødvendig for å lage den nødvendige dosen, tilsettes 100 ml steril isotonisk oppløsning (0,9%) natriumklorid og injiseres over 20 minutter.

Lagringsforhold for legemidlet Altevir ®

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Altevir

Beskrivelse fra 19. august 2014

 • Latinsk navn: Altevir
 • ATX kode: L03AB05
 • Aktiv ingrediens: Interferon alfa-2b human rekombinant (Interferon alfa-2b human rekombinant)
 • Produsent: Pharmapark (Russland)

struktur

Løsningen inneholder human rekombinant interferon alfa-2b som en aktiv komponent, så vel som slike ytterligere komponenter som natriumacetat, etylendiamintetraeddiksyre, dinatriumsalt, dextran 40, natriumklorid, renset vann til injeksjon, Tween 80.

Utgivelsesskjema

Legemidlet er laget i form av en injeksjonsvæske.

Farmakologisk virkning

Legemidlet har antivirale, antiproliferative, immunmodulerende og antitumoregenskaper.

Farmakodynamikk og farmakokinetikk

Den aktive substansen av stoffet interagerer med reseptorer på celleoverflaten, initierer en kompleks transformasjonskjede (for eksempel induksjon av syntesen av cytokiner og enzymer), og forhindrer også syntesen av virale RNA- og virusproteiner. Dette forårsaker de antivirale og antiproliferative virkninger av medikamentet.

I tillegg aktiverer den aktive substansen Altevira presentasjonen av antigenimmunokompetente celler. Det stimulerer også den cytotoksiske effekten av T-celler og den fagocytiske aktiviteten til makrofager, hemmer syntesen av visse onkogener og forstyrrer celleproliferasjon, inkludert tumorceller.

Biotilgjengeligheten av legemidlet er ca. 90%. Halveringstiden er 2-6 timer. Legemidlet utskilles gjennom nyrene ved glomerulær filtrering. Etter 16-24 timer blir det aktive stoffet ikke oppdaget i blodet. Splits i leveren.

Indikasjoner for bruk

Legemidlet brukes til:

 • hårete celle leukemi;
 • kronisk viral hepatitt B (hvis det ikke er levercirrhose og dets tegn);
 • ikke-Hodgkins lymfom;
 • laryngeal papillomatose;
 • flere myelom;
 • kjønnsvorter
 • avansert nyrekreft;
 • kronisk viral hepatitt C (hvis det ikke foreligger leversvikt og dets tegn) - ribavirin går sammen med komplisert terapi;
 • kronisk myeloid leukemi;
 • melanom;
 • Kaposi sarkom i AIDS.

Kontra

Altevir gjelder ikke for:

 • overfølsomhet overfor stoffet;
 • alvorlig nyresvikt
 • kronisk hepatitt med dekompensert levercirrhose;
 • tar immunsuppressive stoffer;
 • dekompensert lungesykdom;
 • hyperkoagulasjonsreaksjonen;
 • alvorlig leversvikt
 • graviditet;
 • amming;
 • alvorlige kardiovaskulære sykdommer;
 • alvorlige lidelser i sentralnervesystemet (spesielt i tilfelle epilepsi, depresjon);
 • autoimmune sykdommer;
 • dekompensert diabetes;
 • alvorlig myelosuppresjon.

Bivirkninger av Altevira

Bivirkningene av Altevir er oftest manifestert som feber, hodepine, kuldegysninger, kvalme, generell svakhet, myalgi, appetittdulling.

I sjeldne tilfeller oppstår magesmerter, nervøsitet, angst, dyspepsi, autoimmun thyroiditt. Endringer i laboratorieparametere (reversibel) kan oppstå: leukopeni, reduksjon i hemoglobinnivå, økt aktivitet av leverenzymer, granulocytopeni, trombocytopeni.

Instruksjoner på Altevir

Legemidlet administreres intramuskulært, intravenøst, intraperitonealt, subkutant, intrathekalt, inn i lesjonen. Instruksjonen for Altevir gir følgende enkeltdose for voksne - 3-6 millioner IE. Om nødvendig kan den stige. Barn er foreskrevet 500-100 tusen IE per kg vekt.

Avhengig av sykdommen inneholder bruksanvisningen også følgende regimer:

 • laryngeal papillomatose - voksne 6 millioner IE 5 ganger på 7 dager eller 3-6 millioner IE tre ganger på 7 dager (behandling - en måned), 3 millioner IE to ganger i 7 dager (behandling - 12 uker), 3 millioner IE om 7 dager (behandlingsforløp - 28 uker); barn 50-100 tusen IE tre ganger på 7 dager (behandlingstid - en måned), 50 tusen IE hver 7. dag (behandling - 28 uker), 50 tusen IE to ganger i 7 dager (behandlingsforløp - 12 uker ). I tilfelle sykdomsprogresjon, kan doseringen økes;
 • alvorlig leversvikt hos spedbarn - 3-6 millioner IE / kvm m legen foreskriver intraperitonealt gjennom hele uken, bør brukes daglig. I løpet av den andre behandlingsuke administreres den samme dosen intramuskulært. Opptaksfrekvensen kan reduseres til 3 ganger i uken fra den tredje uken;
 • kronisk hepatitt B - spesialister for voksne pasienter anbefaler å ta 6 millioner IE intramuskulært i to uker hver dag, deretter to ganger i 7 dager (behandlingsforløp - 16 uker) og tre ganger i 7 dager (behandlingsforløp - en måned); barn under 12 år må ta 3-6 millioner IE / kvm intramuskulært tre ganger på 7 dager (behandlingsforløpet er 16 uker); barn fra 12 år tar en enkeltdose på 6 millioner IE;
 • kronisk hepatitt C - eksperter indikerer at 3 millioner IE i subkutane eller intramuskulære injeksjoner skal brukes av voksne 3 ganger på 7 dager (løpet av behandlingen er 9 måneder), barn må ta 3 millioner IE / kvm på samme måte;
 • HIV-infeksjon - du må ta 3 millioner IE tre ganger på 7 dager. Hvis nøytraliserende antistoffer opptrer, erstattes medikamentet med naturlig interferon;
 • Dengue feber - tatt i 72 timer etter symptomstart, er voksne foreskrevet for å ta 3-6 millioner IE 3 dager daglig, barn tar 50-100 tusen IE per kg vekt på samme måte;
 • ikke-Hodgkins lymfom (medium eller lav malignitet) - legemidlet er tatt etter remisjon, som oppnås ved polykemoterapi. 6 millioner IE bør administreres tre ganger om 7 dager;
 • genitalvorter - voksne pasienter skal administreres 6 millioner IE (hele behandlingsforløpet er 6 uker) daglig i kombinasjon med interferon alfa2b (salve) tre ganger hver dag, er pasienter i barndommen foreskrevet 50-100 tusen IE per kilo;
 • viral hepatitt - første 12-15 millioner IE (skal brukes 3-5 dager) intramuskulært eller intraperitonealt daglig, deretter 6 millioner IE i form av intramuskulære injeksjoner om dagen, til negative resultater er kjent med hensyn til virale markører for hepatitt; I tilfelle av subakutt viral hepatitt hos barn etter 1 år må du ta 3-6 millioner IE / kvm i 1-2 uker (første uke intraperitonealt, deretter intramuskulært), hvoretter behandlingen kan fortsette med samme dose, men tre ganger i 7 dager før nå negative indikatorer for sykdom markører;
 • Kaposi sarkom - foreskrevet 30 millioner IE for daglig inntak, med tidlig diagnose - 6 millioner IE (bør brukes - 6 uker) daglig, samme dosering er foreskrevet for barn;
 • kronisk myeloid leukemi - etter hematologisk remisjon, ta 3 millioner IE / kvm om dagen før cytogenetisk remisjon eller regresjon av sykdommen;
 • Herpes zoster - Legene anbefaler at du bruker 6 millioner IE (behandlingstid - en uke) daglig, og ta om nødvendig 6 millioner IE hver annen dag i to uker. Det bør kombineres med bruk av interferon alfa-2b (som en salve) hver 6. time;
 • faste tumorer - voksne pasienter skal ta 9 millioner IE i form av injeksjoner intramuskulært eller subkutant i en måned hver dag, vedlikeholdsdosen er 6 millioner IE tre ganger på 7 dager (behandlingsforløpet er 3 måneder), bør barn administreres 3-6 millioner IE / kvm i henhold til samme mottakssystem. Hvis effekten er positiv, kan behandlingen strekkes i et år i en vedlikeholdsdose.

I noen tilfeller kan behandlingsregimer variere. Maksimal dosering i dette tilfellet bør ikke være høyere enn 3 millioner IE.

overdose

Med hensyn til overdose ga ikke data om Altevir.

interaksjon

Mulige reaksjoner på kombinasjonen av Altevira med andre legemidler er ikke fullt ut forstått. Med forsiktighet bør dette legemidlet tas med sovende piller og beroligende midler, samt de som har myelosuppressiv effekt og narkotiske analgetika.

Hvis Altevir brukes samtidig med teofyllin, må du overvåke konsentrasjonen av sistnevnte i blodet, doseringen kan justeres.

Kombinasjonen av stoffet med kjemoterapeutiske anticancer-stoffer øker risikoen for toksiske effekter.

Salgsbetingelser

Legemidlet er tilgjengelig på apotek på resept.

Lagringsforhold

Oppbevar dette legemidlet bør være ved en temperatur på 2-8 ° C, under ingen omstendigheter ikke fryses. Stedet skal ikke være tilgjengelig for barn.

Holdbarhet

Du må beholde medisinen i ikke lenger enn 18 måneder.

Altevir vurderinger

Anmeldelser av Altevira indikerer at mange pasienter tolererer stoffet ganske hardt. Svært ofte forumet som dette verktøyet er diskutert inneholder meldinger om utseendet av bivirkninger. Til tross for dette er anmeldelser om Altevir for det meste positive, mange pasienter klager over negative effekter, men legg merke til den utrolige effekten av dette verktøyet.

Pris Altevira hvor du kan kjøpe

Du kan kjøpe Altevir 3 millioner IE eller 5 millioner IE i russiske apotek strengt på resept. Dette verktøyet er ganske dyrt. Prisen på Altevir er 3 millioner IE - ca 1100 rubler. I ampuller på 5 millioner IE, kan legemidlet kjøpes i gjennomsnitt for 1500 rubler.

Altevir med ribavirin i HTP hepatitt. Instruksjoner for bruk

Antitumor, antiproliferative, antivirale og immunmodulerende medisiner Altevir (interferon alfa 2b, humant rekombinant) er mye brukt i kompleks antiviral terapi for mange sykdommer, inkludert behandling av melanom, vorter og herpetic forhold.

Altevir med ribavirin (kombinert HTP) er en del av hjemmebasert behandling av hepatitt.

Altevir med ribavirin i den grunnleggende metoden for behandling av hepatitt C

Behandling av hepatitt "C" innebærer å redusere eller eliminere inflammatoriske prosesser i leveren vev, minimere risikoen for transformasjon i cirrhose eller onkologi, redusere det totale antall virus. Det er for øyeblikket ingen enkelt standard for behandling av en slik sykdom, og behandlingsregimet kan variere avhengig av de enkelte karakteristika og alvorlighetsgraden av sykdomsforløpet.

I de fleste tilfeller brukes kombinasjonsbehandling (kombinert HTP) i form av dobbelt terapi, representert ved en kombinasjon av Altevira pricks, aktivt bekjempelse av virus og inntak av ribavirin, noe som forbedrer effekten av interferonbehandling. Ordningen med komplisert behandling foreskrives av en lege og involverer oftest intravenøs eller subkutan administrering. Behandlingsvarigheten bestemmes hovedsakelig av genotypen av hepatitt C-viruset. Minimumsvarigheten av standardkompleksbehandling er seks måneder.

Altevir bruksanvisninger

Effektiviteten av Altevira med ribavirin i behandlingen av hepatitt

Hepatittbehandling med altevir med ribavirin er mye brukt innen innenlands medisin. Det er svært viktig å huske på at i behandlingen av hepatitt, kan disse legemidlene ha varierende grad av effektivitet på grunn av forskjellige genotyper og viral aktivitet. Generelt tilhører slik antiviral terapi den tilgjengelige kategorien, men det er nødvendig med streng overholdelse av medisinske anbefalinger, noe som forklares av tilstedeværelsen av en rekke bivirkninger og hyppig individuell intoleranse.

Med kombinert PVT av hepatitt C med genotype 2, 3 oppnås en vedvarende viral respons (SVR) i 75% tilfeller, og med genotype 1 er den 40%. Dette er et ganske godt resultat.

Bruk av medisiner basert på pegylert interferon, som Pegaltevir, PegIntron eller Pegasys, gir et bedre resultat. Men prisen på disse stoffene, for øyeblikket, gjør dem utilgjengelige for mange.

Altevira bivirkninger og komplikasjoner

De viktigste bivirkningene av stoffet skyldes egenskapene til interferon, som er grunnlaget for stoffet. På bakgrunn av høy effektivitet er følgende bivirkninger mulige ved bruk av HTP med Altevir:

 • feberaktig tilstand, følelse av svakhet og kulderystelser, generell ulempe;
 • hodepine og svimmelhet, døsighet og depressive tilstander, irritabilitet og søvnløshet, angst;
 • myalgi, artralgi;
 • nedsatt appetitt, oppkast og kvalme, langvarig diaré og magesmerte, en kortvarig økning i aktiviteten til leverenes enzymatiske aktivitet;
 • senke blodtrykk, hjertebanken;
 • Alopecia, svette, hudutslett og kløe, lokal reaksjon på injeksjonsstedet.

Reversible endringer i blodbildet kan forekomme. Sjelden på bakgrunn av redusert appetitt, kan vekttap forekomme. Det er også viktig å merke seg at ribavirin brukt i antiviral terapi er ansvarlig for følgende bivirkninger:

 • influensaliknende syndrom;
 • blodbildet endres;
 • endringer i skjoldbruskkjertelen;
 • tørre slimhinner og kløe;
 • hodepine;
 • kvalme og vekttap
 • bipolar lidelse;
 • irritasjon av munnslimhinnen.

Ifølge langsiktige observasjoner har en rekke pasienter nesten ingen bivirkninger observert gjennom hele behandlingsperioden, eller slike effekter er preget av varierende varighet, noe som gjør det mulig å korrigere tilstanden. anbefales:

 • ta medisiner om natten;
 • drikke betydelige mengder vann eller fruktjuicer;
 • ta analgetika umiddelbart før injeksjonen;
 • Påfør varm komprimerer på oksipitalområdet.

Altevir med melanom

Legemidlet brukes i adjuvansbehandling av melanom og med økt risiko for gjentatte manifestasjoner etter operasjon hos voksne pasienter. Ved behandling av altevir utføres intravenøs administrering i en dose på 15 millioner IE / m 2 fem dager i uken i en måned, hvorefter subkutan injeksjon gjøres i en dose på 10 millioner IU / m2 tre ganger i uken i et år. Dosen bør justeres på grunnlag av observasjoner fra staten og avhengig av tilstedeværelsen av et individuelt legemsrespons på legemidlet.

Altevir - prisen på stoffet

Det innenlandske høyytelsesdrogen Altevir er produsert av farmasøytisk fabrikk Pharmstandard OJSC, og kostnaden kan variere på grunn av produksjonsformen. Den gjennomsnittlige kostnaden for fem hetteglass med injeksjonsvæske, oppløsning er:

 • Altevir 3 millioner IU - 1130 rubler;
 • Altevir 5 millioner IU - 1890 rubler;
 • Altevir 10 millioner IE - 2650 rubler.

Sammenlignet med mange andre stoffer, er prisen på Altevira ganske rimelig, og i noen tilfeller kan det betales av forsikringsmedisin. Du kan kjøpe Altevir i nesten alle apotek, og i fraværet kan stoffet bestilles. Med PVT brukes hepatitt hovedsakelig Altevir 3 millioner IE.

Analoger av Altevira

Som et stoffinterferon alfa har Altevir mange analoger. Alle analoge preparater produsert av innenlandske og utenlandske produsenter inneholder interferon som en aktiv komponent, derfor påvirker de kroppen omtrent like mye.

 • "Allergoferon";
 • "ALFARON";
 • "Vagiferon";
 • "Genferon Light";
 • "Giaferon";
 • "Skjerm Skjerm-P ';
 • "Interferal";
 • "Infagel";
 • "Layfferon";
 • "IFN-EC";
 • "IFN-Es Lipint";
 • "IFN-Lipint".

Av utenlandske analoge stoffer bør noteres "Intron-A" og "Realdiron".

NØYAKTIG VIDEO

Kombinert HTP i aksjon:

konklusjon

Kombinert antiviral terapi med altevir og ribavirin har vist seg å behandle hepatitt, og kan også fungere som en effektiv forebygging av re-utvikling av svulster.

Altevir

Bruksanvisning:

Priser i nettapoteker:

Altevir er et stoff med antiproliferative, antitumor, immunmodulerende, antivirale effekter.

Frigiv form og sammensetning

Altevir er produsert i form av en injeksjonsvæske, oppløsning: klar, fargeløs (i ampuller med 0,5 eller 1 ml, 5 ampuller i konturplastemballasje, i en kartongpakke 1 eller 2 pakninger, i flasker på 0,5 eller 1 ml i papp en pakke med 1 flaske eller 5 flasker i blisterpakning eller cellulær emballasje, i eskepakning 1 pakke, i sprøyter med 0,5 eller 1 ml, 1 eller 3 sprøyter i blisterpakninger, i eskepakning 1 eller 3 pakninger).

Sammensetningen av 0,5 eller 1 ml injeksjonsoppløsning:

 • Aktiv ingrediens: Interferon alfa-2b human rekombinant - 1, 3, 5, 10 eller 15 millioner IE (internasjonale enheter);
 • Ytterligere komponenter: natriumklorid, natriumacetat, dinatriumsalt av etylendiamintetraeddiksyre, dextran 40, tween-80, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner for bruk

Altevir er foreskrevet for voksne samtidig med andre legemidler i behandlingen av følgende sykdommer:

 • Kronisk viral hepatitt C, som fortsetter uten symptomer på leverinsuffisiens (som monoterapi eller i kombinasjon med ribavirin);
 • Kronisk viral hepatitt B uten tegn på cirrhosis;
 • Genital vorter;
 • Laryngeal papillomatose;
 • Multipelt myelom, hårete celle leukemi, progressiv nyrekreft, kronisk myeloid leukemi, ikke-Hodgkins lymfom, Kaposi sarkom i ansiktet av aids, melanom.

Kontra

 • Nyresvikt / leverfeil i alvorlig grad (inkludert de som er forbundet med metastaser);
 • En historie med kardiovaskulære sykdommer (nylig hjerteinfarkt, ukontrollert kronisk hjertesvikt, merket hjertearytmi);
 • Hepatitt i kronisk bane med dekompensert levercirrhose og hos pasienter som nylig har mottatt eller mottatt immunosuppressiv terapi (unntatt det fullførte korte behandlingsmåten med glukokortikosteroider);
 • Alvorlig mielodepressiya;
 • Epilepsi, samt alvorlige dysfunksjoner i sentralnervesystemet, spesielt de som uttrykkes av selvmordsforsøk og tanker, depresjon (inkludert en historie om);
 • Hyperkoagulasjon, inkludert tromboflebitt, pulmonal tromboembolisme;
 • Autoimmun hepatitt eller andre autoimmune sykdommer;
 • Sykdommer i skjoldbruskkjertelen som ikke er egnet til å kontrollere ved konvensjonelle terapeutiske metoder;
 • Bruk av narkotika med immunosuppressive effekter etter transplantasjon;
 • Dekompensert diabetes;
 • Dekompenserte lungesykdommer, inkludert kronisk obstruktiv lungesykdom;
 • Graviditet og amming
 • Overfølsomhet overfor stoffet.

Dosering og administrasjon

Altevir injiseres subkutant (s / c), intramuskulært (intramuskulært) eller intravenøst ​​(iv).

Terapeut må begynne behandling. I fremtiden, med hans tillatelse, kan pasienten administrere vedlikeholdsdosen alene (for s / c eller intramuskulær injeksjon).

Anbefalt doseringsregime (administrasjonsmåte / enkeltdose / bruksfrekvens / varighet av emnet):

 • Kronisk hepatitt B: i / m eller p / k / 5-10 millioner ME / 3 ganger i uka / 16-24 uker. Hvis etter 3-4 måneders bruk av Altevir, er det ingen positiv dynamikk (ifølge DNA-data fra Hepatitis B-viruset), avbrytes behandlingen.
 • Kronisk hepatitt C: i / m eller p / k / 3 millioner ME / 3 ganger i uken / 24-48 uker. Med et tilbakeslagsforløp i sykdommen, så vel som hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med interferon alfa-2b, øker effektiviteten av Altevira i kombinasjon med ribavirin. Et 48 ukers kurs foreskrives hos pasienter med kronisk hepatitt C og den første virale genotypen med høy viral belastning i tilfeller hvor serumet i hepatitt C-viruset ikke oppdages i serum ved slutten av de første 24 ukene;
 • Laryngeal papillomatose: p / k / 3 millioner ME / m 2/3 ganger i uka / opptil 6 måneder. Terapi er foreskrevet etter kirurgisk / laserfjerning av svulstvev. Når dosen velges, er det nødvendig å vurdere toleransen av legemidlet.
 • Hårete celle leukemi: n / a / 2 millioner ME / m 2 (etter splenektomi eller uten det) / 3 ganger i uken / 1-2 til 6 måneder. Doseringsregimet må følges kontinuerlig, dersom det ikke observerer en rask progresjon av sykdommen eller utbruddet av symptomer på alvorlig intoleranse mot Altevir;
 • Kronisk myeloid leukemi: s / c / 4-5 millioner IE / m 2 / daglig / individuelt. For å opprettholde antall leukocytter, kan Altevira dosen variere fra 0,5 til 10 millioner IE / m 2. I tilfeller der terapi tillater kontroll av antall leukocytter, for å opprettholde hematologisk remisjon, foreskrives en maksimal tolerert dose (4-10 millioner IE / m 2 daglig). I tilfeller der behandling etter 8-12 uker ikke fører til en klinisk signifikant reduksjon i antall leukocytter eller delvis hematologisk remisjon, blir stoffet avbrutt;
 • Ikke-Hodgkins lymfom: p / k / 5 millioner IE / m 2/3 ganger i uka / 2-3 måneder. Altevir er foreskrevet som adjuvant terapi i kombinasjon med standard kjemoterapi regimer. Avhengig av toleransen for dosisjusteringen er mulig;
 • Melanom: inn / inn / 15 millioner IE / m 2/5 en gang i uken / 4 uker; da - p / k / 10 millioner IE / m 2/3 ganger i uken / 48 uker. Altevir er foreskrevet som adjuvansbehandling i nærvær av høy risiko for tilbakefall etter fjerning av svulsten. Avhengig av toleransen for dosisjusteringen er mulig;
 • Multipelt myelom: n / a / 3 millioner IE / m 2/3 ganger i uken / periode for å oppnå bærekraftig ettergivelse;
 • Kaposi sarkom med aids: i / m eller n / a / 10-12 millioner IE / m 2 per dag (optimal dose er ikke bestemt) / ved stabilisering av sykdommen eller respons på Altevir, behandling utføres til den blir kansellert eller tumorregresjon vil ikke forekomme;
 • Nyrekreft: p / k / 3-10 millioner IE / m 2/3 ganger i uken (den optimale doseringsregimet av Altevira er ikke installert).

Ved tilberedning av en løsning for intravenøs administrering skal 100 ml steril 0,9% natriumkloridoppløsning tilsettes til ønsket dose. Legemidlet administreres i 20 minutter.

Bivirkninger

 • Sentralnervesystemet: veldig ofte - hodepine; sjeldnere - søvnløshet, irritabilitet, asteni, selvmordsforsøk og tanker, døsighet, svimmelhet, depresjon; sjelden - angst, nervøsitet;
 • Fordøyelsessystemet: svært ofte - kvalme, tap av matlyst; sjeldnere - diaré, oppkast, smakendring, tørr munn; sjelden - dyspepsi, magesmerter; det kan være en reversibel økning i leverenzymer;
 • Muskel-skjelettsystemet: svært ofte - myalgi; sjeldnere, artralgi;
 • Kardiovaskulær system: ofte - senking av blodtrykk; sjelden - takykardi
 • Hematopoietisk system: reversibel granulocytopeni og leukopeni, trombocytopeni, reduksjon i hemoglobinnivå;
 • Generelle reaksjoner: svært ofte - svakhet, feber (reversible og doseavhengige reaksjoner, finner sted innen 3 dager etter en pause i behandlingen eller dens kansellering), kuldegysninger; mindre ofte, uansett;
 • Dermatologiske reaksjoner: sjeldnere - økt svette, alopecia; sjelden, kløe og utslett;
 • Andre: sjelden - autoimmun tyroiditt, vekttap.

Spesielle instruksjoner

Før utnevnelsen av Altevir til behandling av kronisk viral hepatitt B og C ble leverbiopsi anbefalt for å vurdere omfanget av leverskade (tegn på fibrose og / eller aktiv inflammatorisk prosess). Effektiviteten av behandlingen av kronisk hepatitt C øker ved kombinert bruk med ribavirin. I tilfeller av leverkoma eller dekompensert cirrhosis er Altevir ineffektiv.

Ved utvikling av bivirkninger må du redusere Altevira dosen 2 ganger eller avbryte legemidlet til de forsvinner. Hvis abnormaliteter vedvarer eller oppstår etter dosereduksjon, eller sykdommen utvikler seg, avbrytes Altevir.

Hvis blodnivået faller under 50x10 9 / l eller nivået av granulocytter under 0,75x10 9 / l, anbefales det å redusere Altevir dosen med 2 ganger under kontroll av en blodprøve etter 7 dager. Hvis de beskrevne endringene vedvarer, avbrytes behandlingen.

I tilfeller med lavere blodplatenivåer under 25 x 10 9 / l eller granulocyttnivåer under 0,5 x10 9 / l, anbefales det å avbryte legemidlet med kontroll av en blodprøve etter 7 dager.

Ved behandling av interferon alfa-2b kan antistoffer detekteres i serum hos pasienter, som nøytraliserer sin antivirale aktivitet. I de fleste tilfeller er antistoff titere lave, deres utseende fører ikke til en reduksjon i effektiviteten av behandlingen eller utviklingen av andre autoimmune lidelser.

Drug interaksjon

Altevira interaksjon med andre legemidler / stoffer har ikke blitt fullstendig studert.

Forsiktig krever avtale i kombinasjon med beroligende / hypnotiske stoffer, narkotiske analgetika, legemidler som potensielt har en myelodepressiv effekt.

Ved kombinasjon av Altevir med teofyllin er det nødvendig å kontrollere serumkonsentrasjonen av sistnevnte og, om nødvendig, justere dosene som brukes.

Altevir i kombinasjon med kjemoterapeutiske stoffer (cytarabin, cyklofosfamid, doxorubicin, teniposid) øker sannsynligheten for toksiske effekter.

analoger

Analoger av Altevira er: Intron A, Liffeon.

Vilkår for lagring

Oppbevares utilgjengelig for barn ved 2-8 ° C, ikke fryse.


Relaterte Artikler Hepatitt